Voedselwaren als verzorgingsmiddel

7791

Vraag:

Er zijn vele natuurlijke producten, zoals citroen en kurkuma die gebruikt worden om de huid te verzorgen en jonger te laten lijken. Is het islamitisch gezien toegestaan om dit te gebruiken?

Antwoord:

Het is toegestaan en zelfs aanbevolen voor de vrouw om bezig te zijn met haar uiterlijk. Dit geldt nog sterker voor een getrouwde vrouw. De Profeet (vrede zij met hem) omschreef de goede echtgenote als een vrouw die haar man blij maakt als hij naar haar kijkt[1]. Zelfs mannen worden vanuit het geloof opgedragen om zich mooi te maken voor hun vrouwen, laat staan vrouwen die vanuit hun natuurlijke aanleg ervan houden om zich op te maken en mooi te maken. Wel dient de vrouw hierbij rekening te houden met de religieuze regelgeving.

Toen een aantal metgezellen in de veronderstelling waren dat het aantrekken van mooie kleren iets te maken heeft met hoogmoed, heeft de Profeet hen gecorrigeerd door te zeggen: “Allah is Mooi en houdt van mooiheid. Hoogmoed is (niet het dragen van mooie kleding, maar) het ontkennen van de waarheid en het kleineren van mensen.”

(Moeslim)

Het gebruiken van voedselwaren, zoals citroen en kurkuma, om de huid te verzorgen is toegestaan als het een effectieve werking heeft. Omdat alles wat zich op aarde bevindt van oorsprong toegestaan is om te gebruiken en te nuttigen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die alles wat zich op aarde bevindt voor jullie heeft geschapen.”

(Soerat al-Baqarah: 29)

Imam ash-Shawkaanie zei het volgende over dit vers: “Als alles op aarde bedoeld is om voordeel te geven aan de mensen, dan is het voor hen toegestaan om het zich toe te eigenen en daar gebruik van te maken zoals zij wensen. Pas als het correcte bewijs is geleverd dat (voor iets) een ander oordeel geldt dan het oorspronkelijke oordeel, dan dient men zich hieraan te confirmeren en ernaar te handelen.”[2]

Ook is het volgens de Hanafie-wetschool en in één van de uitspraken van imam Maalik en imam Ahmad toegestaan om voedselwaren als verzorgingsmiddelen te gebruiken. Imam an-Nafraawie al-Maaliki zei: “Er is overgeleverd van imam Maalik (moge Allah Tevreden met hem zijn) dat hij het toestond om erwten, tuinbonen en soortgelijke voedselwaren te gebruiken om daarmee de Woedoe’ (kleine wassing) te verrichten en (het lichaam) in te wrijven.”[3] Ook werd imam Ahmad gevraagd over het wassen van de handen met zemel[4], waarna hij zei: “Hier is niets op tegen. Ook wij doen dit.”[5]

Het is dus toegestaan om bepaalde voedselwaren zoals groenten, fruit en granen te gebruiken voor de behandeling en verzorging van de huid, haren of andere lichaamsdelen. Hier is geen sprake van verkwisting omdat het in een toegestane behoefte van de mens voorziet, namelijk het reinigen en verzorgen van het lichaam.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Overgeleverd door Aboe Daawoed.
[2] As-Sayl ul-Djarraar.
[3] Al-Fawaakih ud-Dawaanie.
[4] Zemel is de buitenste, vliesachtige laag van een graankorrel die bij het malen wordt afgescheiden.
[5] Al-Moeghnie.

 

Gerelateerde onderwerpen:

Gebruik van Talbienah