Wanneer begint het dragen van een hoofddoek?

91035
Vraag:
Wanneer dient een meisje te beginnen met het dragen van een hoofddoek?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Iemand wordt pas als plichtige (binnen het geloof) beschouwd als hij/zij de volwassenheid bereikt. Daarvoor wordt hem/haar niks aangerekend. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “De pen is opgeheven voor drie mensen: Een kind totdat hij de puberteit bereikt, iemand die slaapt totdat hij ontwaakt, een krankzinnig persoon totdat hij zijn verstand terugkrijgt.”
(Aboe Daawoed)
Er zijn drie kenmerken waaruit op te maken valt dat iemand de volwassenheid bereikt:
1. Het krijgen van een natte droom.
2. Het groeien van schaamhaar.
3. Het bereiken van de vijftienjarige leeftijd.
4. Het menstrueren, in geval van de vrouw.
Indien één van deze kenmerken zich bij een meisje voordoen, dan wordt zij verplicht geacht om alle regels van de Islam na te komen. Eén van deze regels is het dragen van de hoofddoek.
Op de ouders rust de plicht om hun dochter bewust te maken van deze zaak en haar voor te bereiden op wat er komen zal. Dit dient te gebeuren alvorens de puberteit aanbreekt, zodat de dochter hiervan op de hoogte is. Door deze voorlichting zal zij geen moeite hebben zich in de toekomst hieraan te houden.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Draagt jullie kinderen op om het gebed te verrichten op hun zevende, en tucht hen op hun tiende (als zij dit niet willen doen). En scheidt hun bedden.”
(Sahieh Soenan Ibnoe Maadjah)
Tevens overlevert ar-Rubayyic bintoe Mucawwidh dat de kinderen werden gestimuleerd te vasten op de dag van cAashoeraa’. Er werd voor hen houten speelgoed gemaakt en als zij begonnen te huilen van de honger, dan werd hun dit speelgoed gegeven…
(al-Boekhaari en Moeslim)
An-Nawawi heeft in zijn uitleg van Sahieh Moeslim gezegd: “Deze overlevering beschrijft hoe kinderen worden voorbereid op gehoorzaamheid en gewenning op daden van aanbidding…
Ibn ul-Qayyim heeft in Toehfat ul-Mawdoed (blz. 162) het volgende gezegd: “Ondanks dat een kind niets aangerekend wordt, zijn de ouders/voogden wel verantwoordelijk. Het is hen niet toegestaan om verboden zaken toe te laten, zodat een kind hieraan went en het later moeilijk afleert.”
Dus de ouders hebben een verantwoordelijkheid hierin en moeten hun kinderen voorbereiden op een leven van godsvrucht en gehoorzaamheid.
Gebaseerd op een Fatwa op Islamqa.com