Wat wordt verstaan onder de baard?

16048

Vraag:

Wat wordt verstaan onder de baard?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Onder de baard wordt verstaan de haren vanaf de twee uitstekende botten ter hoogte van de gehoorgangen tot het uiteinde van het gezicht. In het Arabische woordenboek ‘al-Qamoes ul-Moehiet’, boekdeel 4, blz. 387 vinden wij de volgende omschrijving van de baard: “de haren op de wangen en de kin.”

Degene die dus beweert dat de haren op de wangen niet tot de baard behoren, dient met bewijs hiervoor te komen.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

Fataawaa Oelamaa’il balad il-Haram, blz. 612