Wat zegt u over mensen <br>die hun haren laten groeien?

13943

Vraag:

Wat zegt u over mensen die hun haren laten groeien?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het imiteren van zaken die door de Islamitische Wetgeving niet verboden zijn verklaard, is toegestaan. Het imiteren daarentegen van zaken die onderdeel uitmaken van gewoonten en tradities die schadelijk zijn of verboden zijn verklaard, is niet toegestaan.

Tegen degenen die vandaag de dag hun haren laten groeien zeggen wij dat dit een zaak is die in strijd is met onze hedendaagse gewoonten en tradities. Over het oordeel van het laten groeien van de haren doen vele meningen de rondte. Is het een aanbevolen zaak, of slechts een tijdsgebonden gewoonte? Het meest correcte, mijn inziens, is dat het hier een tijdsgebonden gewoonte betreft. Wanneer het dus een gewoonte is onder de mensen om de haren te laten groeien, dan kan men dit doen. Is het daarentegen een gewoonte dat de haren kortgeknipt worden, dan dient dit gedaan te worden.

Het probleem echter is dat degenen die hun haren laten staan hun baarden daarnaast knippen, waarna zij beweren in navolging te leven van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is natuurlijk een leugen. Zij volgen slechts hun valse verlangens. Wat tevens duidt op hun leugenachtige houding is het feit dat zij een deel van de verplichtingen verwaarlozen, zoals het laten staan van de baard, het verrichten van de gebeden enz. Dit wijst er dus op dat zij hun haren laten staan, niet uit toenadering tot Allah, maar slechts omdat het een gewoonte is die hen aanstaat en die zij dan ook verrichten.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Fataawaa Oelamaa’il balad il-Haram, blz. 612