Zijde kleding dragen

28222

Vraag:

Ik weet dat mannen geen zijde kleding mogen dragen. Maar als het kledingstuk gedeeltelijk uit zijde bestaat, maar niet zijdeachtig, zacht, glanzend, vrouwelijke is en op wol lijkt, is het dan wel toegestaan om te dragen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden zijn het erover eens dat het voor vrouwen toegestaan is om pure zijde te dragen en te gebruiken, en dat het voor mannen verboden is. Dit vanwege de overlevering van cAli ibnoe abie Taalib die verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) een lap zijde in zijn rechterhand nam en een stuk goud in zijn linkerhand, en deze vervolgens omhoog hief en zei: “Deze zijn Haraam voor de mannen van mijn gemeenschap en toegestaan voor de vrouwen.”

(Ibnoe Maadjah, boekdeel 2, blz. 1189)

Aboe Moesa heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Goud en zijde zijn toegestaan voor de vrouwen van mijn gemeenschap en verboden voor de mannen.”

Ook heeft de Profeet hier duidelijk voor gewaarschuwd. Zo verhaalt Ibnoe cOmar dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zijde wordt in deze wereld slechts gedragen door degene die geen aandeel heeft in de Genietingen van het Hiernamaals.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die zijde draagt in deze wereld zal het niet dragen in het Hiernamaals.”

(al-Boekhaarie)

In sommige uitzonderlijke gevallen hebben de geleerden het toegestaan voor mannen om zijde te dragen, zolang hier aanwijzingen voor zijn die dit ondersteunen vanuit de Shariecah. Zo is het toegestaan voor strijdende moslims om zijde te dragen tijdens oorlogvoering. Dit om ermee te pronken en de vijand te hinderen. Dit is een vorm van psychologische oorlogvoering.

Mensen die ziek zijn mogen ook zijde dragen om de pijn te verlichten. Anas verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) cAbdoer-Rahmaan ibnoe cAwf en Ibn uz-Zoebayr het heeft toegestaan om zijde te dragen vanwege een huidirritatie waar zij aan leden.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De geleerden hebben het ook toegestaan voor mannen om vier vingerbreedten aan zijde kleding te dragen. Dit vanwege de overlevering van cOmar ibn ul-Khattaab die zei dat de Profeet het verbood om zijde te dragen, met uitzondering van een oppervlakte die twee, drie of vier vingerbreedten aan zijde bevat.

(Moeslim)

Wat de zaken betreft die genoemd zijn in de vraagstelling; het gaat er niet om hoe iets genoemd wordt, maar het gaat om wat het werkelijk is. Indien een kledingstuk dat een man wil dragen gemaakt is van natuurlijke zijde, dan is het niet toegestaan voor hem om dit te dragen. Ongeacht hoe dit eruit ziet of voelt, en ongeacht of het gaat om een overhemd, broek, sokken, stropdas of iets anders.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid