Zijn de schaarsgeklede vrouwen ongelovig?

14722

Vraag:

Is het toegestaan om te geloven dat vrouwen die zich schaars kleden ongelovigen zijn? Dit vanwege de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken.”

(Moeslim)

Antwoord:

Degenen die geloven dat het toegestaan is (om er schaars gekleed bij te lopen) nadat hun de regelgeving hierover is verteld en uitgelegd, kunnen we aanmerken als ongelovigen. Degenen die het niet als toegestaan zien (maar zich desondanks niet correct islamitisch kleden), zijn geen ongelovigen.

Zij begaan wel een grote zonde waar ze afstand van moeten nemen en berouw voor moeten tonen, in de hoop dat Allah hen zal vergeven. Als een vrouw sterft in deze staat zonder berouw te tonen, dan is zij onderworpen aan de Wil van Allah. Net als al diegenen die zondigen, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten alles, aan wie Hij wil.”

(Soerat an-Nisaa’: 48)

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 2, blz. 27)