Zusjes zonder complete Hidjaab

8545

Vraag:

Ik ben een jongeman die vier maanden geleden geleid is door Allah, alle lof zij Allah.

En in mijn familie verricht iedereen het gebed, alle lof zij Allah.

Ik heb twee zusjes van veertien en zestien jaar. Zij dragen geen Djilbaabs maar bedekken slechts hun hoofd. Als ik hen probeer te overtuigen om de Djilbaab te dragen, tref ik mijn moeder die dan zegt dat dat wel op latere leeftijd komt. Ik wil het volgende vragen:

1. Dien ik stil te blijven en te wachten tot mijn zusjes ouder zijn?

2. Dien ik tegen mijn ouders in te gaan en mijn zusjes de Djilbaabs te laten dragen? Ook al zijn mijn ouders momenteel tegen deze gedachte?

Adviseer mij alstublieft. Moge Allah u belonen met al het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij vragen Allah om jou te blijven leiden, jouw Imaan te versterken en ons en jou standvastig te maken in het vasthouden aan Zijn Religie.

Wij adviseren jou om jouw zusjes te blijven adviseren om te Djilbaab te dragen en je ouders te adviseren vast te houden aan het Bevel van Allah. Echter dien je dit op een vriendelijke en zachtaardige manier te doen. Wellicht kan je hiervoor gebruikmaken van geluidsfragmenten en boekjes die de regelgeving over de Djilbaab uitlegt en in het volgende vers wordt bevolen (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet (Mohammed), zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun Djilbaabs over zich heen dienen te laten hangen. Dat is beter, zodat zij herkend zullen worden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat al-Ahzaab: 59)

Imam al-Qoertoebie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Het was de gewoonte van de Arabische vrouwen om onbedekt te zijn. Zij waren gewoon hun gezichten te ontbloten zoals slavinnen dat deden. Dit zorgde ervoor dat mannen naar hen keken en zij verlangens kregen. Hierop beval Allah Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) om hun te vertellen dat zij hun Djilbaabs moesten dragen als zij naar buiten gingen om hun behoefte te doen. Dit omdat zij gewoon waren naar buiten te gaan voordat zij toiletten gebruikten. Dit was om hen te onderscheiden van de slavinnen. Zo kon een vrije vrouw worden herkend door haar bedekking en zou niemand haar lastig vallen.

Voordat dit vers was geopenbaard, trokken gelovige vrouwen erop uit en dachten slechte personen dat het slavinnen waren en vielen ze hen lastig waarop de vrije vrouwen naar hen schreeuwden. Zij klaagden hierover bij de Profeet (vrede zij met hem) en daarom werd dit vers geopenbaard. Dit is gezegd door al-Hasan en anderen.”

Wat sommige mensen zeggen, namelijk dat een vrouw geen Hidjaab of Djilbaab hoeft te dragen tot zij is getrouwd, zij haar studie heeft voltooid en dergelijke, heeft geen basis. De Islamitische regelgeving hiervoor geldt voor elke vrouw die de puberteit heeft bereikt. Of zij nou twaalf of achttien is of een andere leeftijd heeft.

Vaders en moeders dienen te weten dat zij door Allah verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van hun dochters die hun zijn toevertrouwd. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie familie voor een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat.(En) waarover strenge en krachtige Engelen zijn (aangesteld) die Allah niet ongehoorzaam zijn in (het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt.”

(Soerat at-Tahriem: 6)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Allah zal elke persoon in een verantwoordelijke positie vragen over datgene dat hem was toevertrouwd, of hij er nu voor zorgde of onachtzaam was, totdat Hij een man zal vragen over de leden van zijn huishouding.”

(Ibn Hibbaan;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Ghaayat ul-Maraam, 271)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com