Allah weet alles

16610

Vraag:

Wat is de uitleg van het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En weet dat Allah op de hoogte is van alles.”

(Soerat al-Baqarah: 231)

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah weet alles en is op de hoogte van alles. Niets op aarde of in de hemel is voor Hem verborgen aan zowel woorden, daden, bewegingen, stilstand, daden van aanbidding of daden van ongehoorzaamheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Weet jij niet dat Allah waarlijk op de hoogte is van (al) datgene wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt? Voorwaar, het staat in een Boek (geschreven). Voorwaar, dat is gemakkelijk voor Allah.”

(Soerat al-Hadj: 70)

Allah omvat alle zaken met Zijn Kennis, en heeft het geschreven in al-Lawh ul-Mahfoedh1.Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er is geen zaak (d.w.z. aanbidding) die jij (o Mohammed) verricht, en geen voordracht die jij daaruit (d.w.z. uit de Koran) houdt, en geen daden die jullie (d.w.z. de mensen) verrichten, of Wij zijn daar Getuigen van terwijl jullie daarmee bezig zijn. En niets ontgaat jouw Heer (zelfs niet) datgene wat zich ter grootte van een mosterdzaadje op de aarde of in de hemel bevindt. Er is niets dat kleiner of groter is dan dat, of het staat in een duidelijk Boek (geschreven).”

(Soerat Yoenoes: 61)

Alleen Allah kent het ongeziene. Hij weet wat er in de hemelen en op aarde is. Allah zegt over Zichzelf (interpretatie van de betekenis):

“Heb ik jullie niet gezegd dat Ik waarlijk het onwaarneembare in de hemelen en de aarde ken, en ik weet wat jullie openlijk doen en wat jullie verborgen houden?”

(Soerat al-Baqarah: 33)

Allah kent alle zaken. De sleutels van het ongeziene zijn bij niemand bekend, behalve bij Hem. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En bij Hem liggen de sleutels van het onwaarneembare. Niemand behalve Hij is daarvan op de hoogte. En Hij weet wat zich op het land en in de zee bevindt. En er is geen blad dat valt of Hij weet ervan. En er bevindt zich geen graankorrel in de duisternissen van de aarde, noch iets vers of droogs, of het staat in een duidelijk Boek (geschreven).”

(Soerat al-Ancaam: 59)

Allah alleen is Degene die weet wanneer het Uur begint, wanneer de regen valt, wat zich in de (moeders)schoot bevindt, wat elke persoon zal doen en wanneer en waar elke persoon zal komen te overlijden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, bij Allah (Alleen) ligt de kennis van het Uur. En Hij laat de (baatvolle) regen neerdalen en Hij weet wat zich in de baarmoeders bevindt. En geen (enkele) ziel weet wat zij morgen zal verwerven en geen (enkele) ziel weet op welke (plaats op) aarde zij zal sterven. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).”

(Soerat Loeqmaan: 34)

Allah is met ons en niets is voor Hem verborgen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Hij is met jullie, waar jullie je ook bevinden. En Allah is Alziend over wat jullie doen.”

(Soerat al-Hadied: 4)

Allah ziet ons altijd. Hij weet wat we doen, ongeacht dit goed of slecht is. Hij zal ons dit mededelen en belonen of bestraffen op de Dag der Opstanding. Zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Heb jij niet gezien dat Allah op de hoogte is van datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt? Er zal geen heimelijk gesprek plaatsvinden tussen drie (personen), of Hij is hun vierde (Die meeluistert), en niet (tussen) vijf (personen), of Hij is hun zesde (Die meeluistert). En niet minder of meer dan dat, of Hij is met hen waar zij zich ook bevinden. Vervolgens zal Hij hun op de Dag der Opstanding berichten over datgene wat zij deden. Voorwaar, Allah is op de hoogte van alles.”

(Soerat al-Moedjaadilah: 7)

Alleen Allah kent het ongeziene en het geziene. Dat wat geheim is en dat wat openbaar is. Hij zegt over zichzelf (interpretatie van de betekenis):

(En Hij is) de Alwetende over het onwaarneembare en het waarneembare, (Hij is) de Grootste, de Meest Verhevene.”

(Soerat ar-Racd: 9)

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En of jij (o Mohammed) hardop spreekt (of zacht), waarlijk Hij (Allah) kent het geheim en dat wat meer verborgen is.”

(Soerat Taa-Haa: 7)

Sheikh Mohammed ibn Ibraahiem at-Toewadjrie

Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaamie’

 

1.     Ook wel ‘het bewaarde Tablet’ of ‘de bewaarde Tafel’ genoemd.