Az-Zahrawaan

5091

Vraag:

Welke twee hoofdstukken worden az-Zahrawaan (de twee helder stralenden) genoemd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze twee hoofdstukken zijn Soerat al-Baqarah en soerat Aali-cImraan. Dit is bevestigd in een overlevering die door Imam Moeslim is verhaald. Aboe Oemaamah al-Baahilie zegt: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “Lees de Koran, want het zal op de Dag des Oordeels komen om voor zijn metgezellen (degenen die het reciteerden) om te bemiddelen. Lees az-Zahrawaan (de twee helder stralenden); al-Baqarah en Aali-cImraan, want zij zullen op de Dag des Oordeels komen als twee wolken of als twee schaduwen of als twee zwermen vogels die hun vleugels uitspreiden. En (ze zullen) opkomen voor degenen die ze reciteerden. Reciteer Soerat al-Baqarah, want jezelf daartoe wenden is een zegening en het verlaten is een oorzaak van verlies en de tovenaars kunnen er niet tegenop.”

(Salaat al-Moefassiroen, 1337)

Imam an-Nawawie zei in zijn commentaar op Sahieh Moeslim: “Zij zeiden, ze werden az-Zahrawaan genoemd vanwege hun licht en leiding en de grootsheid van hun beloning.”

Islamqa.com