De bescherming van Soerat al-Moelk

36385
Vraag:
Het reciteren van Soerat al-Moelk beschermt tegen de kwellingen van het graf. Maar hoe vaak dient men deze te reciteren?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het is overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een hoofdstuk uit de Koran dat dertig verzen bevat, zal bemiddelen voor een man zodat hij vergeven zal worden. Het is Soerat ‘Tabaarak aladhie bi Yadihil-Moelk’ (Soerat al-Moelk).”
(Hasan verklaard door at-Tirmidhi, Sahieh verklaard door Ibn Taymiyah en al-Albaani)
Hiermee wordt bedoeld dat Soerat al-Moelk elke avond gereciteerd moet worden. Tevens dat men moet handelen naar de regels die deze Soerah bevat en gelooft in de inhoud ervan.
Het is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn Mascoed heeft gezegd: “Allah zal degene die ‘Tabaarak Aladhie bi Yadihil-Moelk’ elke avond reciteert beschermen tegen de kwellingen van het graf. Ten tijde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noemden wij deze Soerat ‘al-Maanicah’ (hetgeen dat beschermt). Je doet er heel goed aan deze Soerah uit het Boek van Allah elke avond te reciteren.”
(an-Nasaa’ie, Hasan verklaard door al-Albaani)
De geleerden van de commissie voor het geven van Fataawaa hebben gezegd:
“Er is de hoop dat deze Soerah zal bemiddelen (in het Hiernamaals) voor degene die – strevend naar de Tevredenheid van Allah – gelooft in deze Soerah, deze regelmatig reciteert, de lessen leert die het bevat en handelt naar de regels die erin genoemd worden.”
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 4, blz. 334, 335)
En Allah weet het best.
islamqa.com