De Koran pakken met je linkerhand

7972

Vraag:

Is het toegestaan om de Moeshaf met de linkerhand op te pakken en te dragen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ik heb hier geen kennis over, hoewel het oppakken ervan met de rechterhand beter is. De rechterhand geniet in alle gevallen de voorkeur. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om aan de rechterkant te beginnen wanneerhij zichzelf reinigde en bij het kammen van zijn haar. En hij (vrede zij met hem) gebruikte zijn rechterhand om te nemen en te geven, om handen te schudden, enzovoorts. En zijn linkerhand gebruikte hij voor alle andere zaken.

Als het nodig is om de Moeshaf met de linkerhand op te pakken omdat de rechterhand daar niet toe in staat is, dan is daar – met de Wil van Allah – niets mis mee. Beide handen werken namelijk samen. En wanneer de Moeshaf met de linkerhand wordt opgepakt, is er geen voornemen om minachting of onachtzaamheid te tonen. Het is juist het samenwerken van de ene hand met de andere, en beide handen werken samen. Of je het nu vasthoudt met je linkerhand en reciteert, of met je rechterhand en reciteert. In beide gevallen is er niets mis mee.

Maar het vasthouden met de rechterhand geniet de voorkeur en is beter, vanwege hetgeen we hierboven hebben vermeld over de rechterhand. Namelijk dat het de voorkeur verdient bij het nemen, geven, eten, enzovoorts.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Fataawa Noer calaa ad-Darb, boekdeel 1, blz. 333)