De Koran thuis af laten spelen

13573

Vraag:

Wat is het oordeel over het afspelen van de Koran in huis zonder er aandachtig naar te luisteren en je bezig bent met andere dingen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is toegestaan, bovendien is dit juist iets goeds. Het beschermt het huis ook tegen de duivels, met de Wil van Allah. Over de betekenis van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, opdat jullie begenadigd zullen worden.”

(Soerat al-Aʿraaf: 204)

zegt Imam Ahmad: “Er bestaat consensus onder de mensen dat dit vers betrekking heeft op het gebed.” Oftewel, dit vers is gerelateerd aan het gebed. En dit is ook de mening van andere vrome voorgangers zoals, Saʿied ibn ul-Moesayyab, al-Hasan en az-Zoehrie. Dit is ook te vergelijken met de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Als er gereciteerd wordt, zwijg dan.” Oftewel als de imam tijdens het gebed reciteert, zwijg dan.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Salim Bahiri