De Koran verlaten

10678

Vraag:

Er zijn weleens dagen waarin ik niets reciteer uit de Koran. Wordt dit gezien als het verlaten van de Koran?

Antwoord:

Dit is een onthouding, en wat voor onthouding!! Als er dagen aan jou voorbijgaan waarin jij niets reciteert uit het Boek van Allah (en jij bent daarvan bewust), huil dan om jezelf.

Want bij Allah, een dienaar wordt niet onthouden van een daad of het duidt op hoever hij van Allah staat (door zijn zonden). Soefyaan ath-Thawrie (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd: “Ik had een zonde gepleegd en werd daardoor zes maanden van het nachtgebed onthouden.”

Dus als jij ziet dat er dagen voorbijgaan waarin het Boek van Allah geen aandeel heeft in jouw dagen, huil dan om jezelf. En vraag Allah, de Verhevene, om vergeving en stel je nederig en berouwvol op tegenover Allah. Want dit komt slechts door jouw zonden tegenover Allah.

 Sheikh Mohammed al-Moekhtaar ash-Shanqietie