De uitleg van Soerat ar-Rahmaan, vers 33

8388

Vraag:

Graag zou ik een uitleg willen van het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

"O verzameling van djinns en mensen, als jullie in staat zijn om de uiteinden van de hemelen en de aarde te ontvluchten, ontvlucht deze dan. Jullie zullen deze niet (kunnen) ontvluchten, behalve op Bevel (van Allah)."

(Soerat al-Rahmaan: 33)

Antwoord:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"O verzameling van djinns en mensen, als jullie in staat zijn om de uiteinden van de hemelen en de aarde te ontvluchten, ontvlucht deze dan. Jullie zullen deze niet (kunnen) ontvluchten, behalve op Bevel (van Allah)."

(Soerat ar-Rahmaan: 33)

Dit is een uitdaging van Allah aan het adres van Zijn dienaren op de Dag der Opstanding. Dit gebeurt wanneer Hij al Zijn schepselen bij elkaar heeft gebracht, zowel de djinn als de mens. De hemelen zullen splijten en de Engelen zullen neerdalen op degenen die aanwezig zijn op de plaats der Opstanding. Allah zal hen uitdagen om weg te rennen, maar niemand zal hiertoe in staat zijn. Er is namelijk geen kracht of macht buiten die van Allah. De Engelen zullen zich op dat moment om hen heen begeven. Ibn Kathier zegt als uitleg op dit vers:

"Zij zullen niet in staat zijn om te vluchten voor het Bevel en de Kracht van Allah. Zij zullen van alle kanten omringd worden en niet in staat zijn om onder Zijn Oordeel uit te komen. Dit zal plaatsvinden op de plaats der Opstanding. Vanaf iedere kant zal men omringd worden door zeven rijen aan Engelen. Niemand zal dan in staat zijn om te vluchten, behalve met de Toestemming van Allah (interpretatie van de betekenis):

"De mens zal op die Dag zeggen: "Waar is de schuilplaats?"

(Soerat al-Qiyaamah: 10)

Islamqa.com