Dubbel beloond voor Koran reciteren

12832

Vraag:

Een familielid van mij houdt ervan om de Koran te reciteren. Echter is hij niet goed in de Arabische grammatica en de recitatie regels. Wat dient hij te doen?

Antwoord:

Hij dient zich in te zetten om het correct te reciteren, te begrijpen wat hij leest en niet haastig te zijn.

Hij moet leren reciteren van iemand die het beter kan dan hij. Door hard te werken, verkrijgt hij een grootse beloning. De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “De beste van jullie is degene die de Koran leert en het onderwijst.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “De persoon die bekwaam is met de Koran, is met de eervolle, vrome en rechtvaardige schriftgeleerden (in de hemel). Wat betreft de persoon die de Koran reciteert; ondanks dat het moeilijk is voor hem en ondanks dat hij stottert, hij krijgt twee beloningen.”

(al-Boekhaarie)

Sheikh Ibn Baaz
(Fataawa Islaamiyyah; boekdeel 7, blz. 75)