Geen spoor van de Koran in de 7e eeuw?

5869

Vraag:

Klopt het dat er geen bewijs is dat er geen spoor van de Koran te vinden is die in de zevende eeuw geschreven werd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is een valse en onjuiste verklaring die afkomstig is van degenen die proberen fouten te vinden in de Islam, zodat mensen zich van de religie keren. Het is voldoende om te weten dat Allah heeft gegarandeerd om de Koran te behouden. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de Koran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.”

(Soerat al-Hidjr: 9)

Het feit dat de overdracht van de Koran door memorisatie en het schrift Moetawaatir (door grote aantallen metgezellen verhaald) was, is welbekend voor eenieder met de minst geringste islamitische kennis. In het bijzonder kennis van de recitaties en reciteurs.

Er zijn vandaag de dag nog steeds veel mensen die de Koran verbaal hebben geleerd, met de Isnaad (ketens) die ons direct terug leiden naar de Profeet (vrede zij met hem).

Eén van de wonderen van de bescherming van de Koran door Allah, is het feit dat degenen die de Koran proberen te manipuleren altijd doorzien worden.

Het gaat erom dat alles wat geopenbaard werd aan de Profeet meteen in zijn aanwezigheid werd opgeschreven, en sommige van de metgezellen hadden Masaahif (geschreven kopieën van de Koran). Na de dood van de Profeet had de eerste kalief, Aboe Bakr as-Siddieq, de Koran verzamelt in schrift en hield deze. De derde kalief, cOethmaan ibnoe cAffaan, heeft het vervolgens opgesteld in Masaahif die gebaseerd waren op de Masaahif die samengesteld waren door Aboe Bakr, in aanvulling op wat er was gememoriseerd.

Wanneer we realiseren dat de Koran werd opgeschreven en samengesteld is door de metgezellen, en cOethmaan tijdens zijn bewind kopieën van de Moes-haf verstuurde naar alle belangrijke centra van de Islam, zodat het een referentie zou zijn voor hen en er geen geschillen over zouden ontstaan; hoe kunnen we dan zeggen dat er geen geschreven spoor van de Koran in de zevende eeuw is? Daarnaast zijn er verschillende oude manuscripten van de Koran in bibliotheken en musea die zichtbaar getuigen van het feit dat er niets is veranderd in het Boek van Allah.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning geloofden, toen deze tot hen kwam (zullen worden vernietigd). En waarlijk, het is zeker een almachtig Boek. De valsheid kan niet van voren en van achteren tot het (d.w.z. tot de Koran) komen. (Het is) een Neerzending van de Alwijze, de Meest Prijzenswaardige.”

(Soerat Foessilat: 41-42)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com