‘Heilige’ Koran?

5226

Vraag:

Ik hoorde in een lezing dat we verplicht moeten refereren naar de Koran als de “Heilige Koran”, omdat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) er op die manier naar refereerde. Wat is de regelgeving hierover? En kun je de Koran niet beter de Nobele Koran noemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis mee om te verwijzen naar de Koran als de “Heilige Koran” (al-Moeqaddas). Het Arabische woord verwijst namelijk naar puur.

Al-Azharie zei: “Al-Qoeddoes (de Heilige), is één van de Namen van Allah en het betekent Puur. Degene die boven alle fouten en tekortkomingen is verheven.”

(Lisaan ul-cArab, boekdeel 6, blz. 168-169)

Ibn Djarier zei: “Het Arabische woord Taqdies, wat heiligmakend betekent, verwijst naar zuivering en verering. Zoals in het zinsdeel “Soebboehoen Qoeddoesoen (verheerlijkt is de Heilige).” Soebboehoen houdt in dat je verkondigt dat Allah Verheven is boven alle fouten en tekortkomingen. Qoeddoesoen houdt in dat je verkondigt dat Hij Puur is en je Hem vereert.

Zo wordt ook verwezen naar het heilige land (Ard ul-Moeqaddasah), in andere woorden; het is puur. Wat wordt bedoeld met de woorden die de Engelen uitspreken “Wij verheerlijken en prijzen U” is: Wij verklaren dat U boven alles Verheven bent van wat de polytheïsten aan U toeschrijven en wij bidden tot U. “Wij verkondigen Uw Heiligheid” betekent dat je al Zijn Eigenschappen bevestigt en Wij verklaren dat U Puur en vrij bent van alle onzuiverheden en alles wat de ongelovigen aan U toeschrijven.”

(Tafsier at-Tabarie, boekdeel 1, blz. 475)

Het is gepaster om de Koran te beschrijven zoals Allah, de Verhevene, het beschreef. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Alif-Laam-Raa. Dit zijn de Verzen van het Boek, en (van) een duidelijke Koran.”

(Soerat al-Hidjr: 1)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij gaven jou zeven van al-Mathaanie en (Wij schonken jou) de grandioze Koran.”

(Soerat al-Hidjr: 87)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neer gezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.”

(Soerat Saad: 29)

“Yaa-Sien. Bij de nauwgezette Koran.”

(Soerat Yaa-Sien: 1-2)

“Voorwaar het is zeker een Edel Boek.”

(Soerat al-Waaqicah: 77)

“Welnee! Het is een glorierijke Koran.”

(Soerat al-Boeroedj: 21)

We moeten de Koran niet de titel “Heilige Koran” geven. Anders zouden we als de Christenen zijn die hun vervormde en gewijzigde boek “de Heilige Bijbel” noemen. Maar als men de vraag zou stellen: “Is de Koran een heilig Boek?” Dan zeggen wij: “Ja. En het verdient 't het meest om heilig en puur genoemd te worden, en beschreven te worden als superieur aan alle andere boeken. Maar wij noemen het niet het “Heilige Boek” of de “Heilige Koran”, om niet op de Christenen te lijken, wat dit betreft. Zelfs al wordt het beschreven als heilig en puur, men dient het de namen te geven die Allah het gegeven heeft en hoe Hij het beschreef. We dienen dus te zeggen dat de Koran duidelijk is (Qoer'aan ul-Moebien), de Koran gevuld is met wijsheid (Qoer'aan ul-Hakiem), de Koran nobel is (Qoer'aan ul-Kariem) en glorieus is (Qoer'aan ul-Madjied).

En Allah weet het beste.

Islamqa.com