Het drinken van water waar koranteksten in zijn opgelost

13407

Vraag:

Sommige mensen schrijven verzen van de Koran op papier en spoelen deze af met water om dit vervolgens te drinken. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Deze praktijken zijn toegestaan. Oftewel, het is toegestaan voor een persoon om de Koran met inkt (van een drinkbare substantie, zoals saffraan) op te schrijven, vervolgens op te lossen in water en dit op te drinken. Dit werd door meerdere van de vrome voorgangers verricht.

Als een persoon dit dus doet, dan bestaat hier een precedent voor. Ook kunnen wij als bewijs hiervoor de volgende Woorden van Allah aanvoeren (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zenden (dat) van de Koran neer wat genezing en barmhartigheid voor de gelovigen is.”

(Soerat al-Israa’: 82)

Wanneer iemand op deze wijze genezing zoekt en baat hierbij vindt, dan valt dit dus onder de algemeenheid van het voorgenoemde vers.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Liqaa’aat al-Baab ul-Maftoeh, blz. 199