Het gezamenlijk reciteren van de Koran

19646

Vraag:

Een groep reciteert de Koran gezamenlijk waardoor de stemmen zich vermengen en er verwarring ontstaat. Men is hierdoor niet in staat om na te gaan of de reciteur de Tadjwied-regels toepast. Is het toegestaan om op deze manier te reciteren of dient eenieder individueel de Koran te reciteren?

Antwoord:

Het behoort tot de Soennah dat een persoon de Koran reciteert en dat de rest luistert. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg…”

(Soerat al-Acraaf: 204)

Het zwijgen is het luisteren en volgen van de reciteur. Het is toegestaan voor eenieder om voor zichzelf de Koran te reciteren en te volgen.

Wat betreft het gezamenlijk reciteren; daar is geen grondslag voor. Echter als de leraar de verzen leert aan de leerlingen, dan is er niets op tegen dat zij de Koran reciteren nadat de leraar klaar is met het reciteren ervan. Dit dienen zij echter niet gezamenlijk te doen, maar één voor één zodat er geen vermenging van stemmen en verwarring van woorden zal ontstaan.

Sheikh cAbdoellaah ibnoe cAbdirrahmaan al-Djibrien