Het oordeel over het memoriseren van de Koran

8787

Vraag:

Is het verplicht om de Koran te memoriseren?

Antwoord:

Het memoriseren van de Koran is Fardh Kifaayah[1]. Het is niet verplicht voor ieder individu van de gemeenschap. Het memoriseren van de Koran behoort tot de beste manieren om toenadering te zoeken tot Allah. Hierin zit een geweldige deugd als de moslim handelt naar hetgeen hierin staat (de Koran) en haar Voorschriften en Wetten niet overtreedt.

En tot Allah behoort het succes. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem), zijn familie en metgezellen.

Permanente commissie voor het geven van fataawaa

(Fataawa cOelamaa’ al-Balad il-Haraam, blz. 582)

[1] Dit houdt in dat het verplicht is voor de oemmah (gemeenschap). Wanneer er individuen binnen de oemmah zijn die deze taak reeds op zich hebben genomen, vervalt de verplichting voor de rest van de oemmah.