Het reciteren van Soerat Yaa Sien

10055

Vraag:

Hoe betrouwbaar is de overlevering die zegt: “Leest Soerat Yaa Sien voor jullie overledenen.”? Sommigen mensen reciteren dit zelfs bij de graven.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De bovengenoemde overlevering is een overlevering die niet vrij is van zwakte en zelfs al zouden wij zeggen dat deze overlevering correct is, dan is het de bedoeling dat Yaa Sien gereciteerd wordt ten tijde van iemands overlijden. Een aantal geleerden heeft gezegd dat de wijsheid die hier achter schuilt is dat door het reciteren van deze soerat het naar buiten treden van de ziel wordt vergemakkelijkt. Dit omdat in dit hoofdstuk het volgende vers voorkomt:

“Er werd gezegd: ,,Treed het Paradijs binnen.” Hij zei: ,,O wist mijn volk maar. Wat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot één van de geëerden heeft gemaakt.” (Soerat Yaa Sien: 26-27)

Dit wordt dus gereciteerd ten tijde van iemands sterven, in het geval dat deze overlevering correct is. Maar wat betreft het reciteren hiervan bij de graven, hier is geen enkel bewijs voor.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien