Het wereldse leven als spel en vermaak

2144

Vraag:

Waarom is het wereldse leven beschreven als ‘spel en vermaak’?

Antwoord:

Alle lof zij Allah. En moge Allahs vrede en zegeningen zijn met de Boodschapper van Allah, zijn familie en zijn metgezellen.

Voorts;

Wij antwoorden jouw vraag met het volgende. En bij Allah de Almachtige ligt al het succes. De beschrijving van het wereldse leven als spel en vermaak betreft de aard van het leven in deze wereld. En dat de meeste daden hierin, en datgene waar de meeste mensen zich mee bezighouden, inderdaad spel en vermaak zijn. Deze beschrijving gaat over wat het meest voorkomt.

Wat betreft de daden van de godsvrezenden en de volgzame daden van de gehoorzamen, dan wordt dit niet als spel en vermaak beschouwd. Daarentegen is dit het werkelijke leven en tevens het eeuwige geluk voor degene die Allah succes wordt geschonken door dit te bereiken en wordt geholpen hier standvastig in te blijven. Daarom zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En het wereldse leven is niets anders dan spel en vermaak. En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na?”

(Soerat al-Anʿaam: 32)

Hieruit blijkt dat de daden van de godsvruchtigen niet onder spel en vermaak vallen. Daarentegen behoort het tot de middelen tot het verkrijgen van het huis in het hiernamaals. Deze wordt door Allah beschreven als het eeuwige leven, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals, dat is zeker het (eeuwige) leven. Als zij (het) maar wisten.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 64)

Wat betreft het leven in deze wereld dan beschrijft Allah dit als een ‘goed leven’. Hij, de Almachtige, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) een gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.”

(Soerat an-Nahl: 97)

Ibn Kathier (moge Allah genadig met hem zijn) zei betreffende dit vers in zijn uitleg: “Dit is een belofte van Allah de Almachtige aan de kinderen van Adam, man of vrouw, die goede daden verrichten in overeenstemming met het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem), met een hart dat in Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) gelooft en overtuigt zijn dat deze daden bevolen en opgedragen zijn door Allah. Allah belooft dat Hij hen een goed leven in deze wereld zal geven en dat Hij hen in het hiernamaals zal belonen in overeenstemming met hun goede daden.`

En Allah weet het het beste.

Sheikh Khaalid al-Moeslih
Almosleh.com