Het woord ‘Wij’ in de Koran

11992

Vraag:

Welke wijsheid schuilt er achter het gebruik van het voornaamwoord 'Wij' in de volgende Koran verzen?

"Wij hebben hen geschapen en kracht gegeven."

"Wij hebben de Koran werkelijk tot jou neergezonden."

"Hebben jullie het uit de wolken neer laten komen of hebben Wij het neer laten dalen?"

"Zijn jullie die het scheppen of zijn Wij de scheppers?"

Antwoord:

Alle lof is aan Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.

Het voornaamwoord 'Wij' is het meervoud van het woord 'ik' zonder dit expliciet te noemen. Het wordt gebruikt door zowel mannelijke als vrouwelijke sprekers. Zo zeggen mannen: "Wij zijn moslims." En zeggen vrouwen: "Wij zijn moslima's."

Wanneer een persoon het voornaamwoord 'wij' gebruikt, dan vergroot hij zichzelf hiermee. Het gebruik van het voornaamwoord 'Wij' in de aangehaalde verzen in de vraag en het feit dat er één spreker is, namelijk Allah de Verhevene, duidt erop dat Allah zichzelf verheft. Dit is Zijn Voorrecht. Hij is de Bezitter van Verhevenheid en Majesteit.

En Allah weet het het best.

Islamweb.net