Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?

7585

Vraag:

Is het toegestaan om de koran hardop te reciteren in de moskee?

Antwoord:

Het is niet toegestaan voor een moslim om de Koran hardop te reciteren in de moskee of elders, als dit als hinderlijk wordt ervaren door de mensen om hem heen. Het is juist van de Soennah om de Koran op een dusdanige manier te reciteren, dat niemand hier last van ondervindt. Dit op basis van een overlevering waarin vermeld staat dat de profeet (vrede zij met hem) op een dag de moskee binnenliep terwijl een aantal mensen hardop de Koran aan het reciteren waren, toen zei de profeet (vrede zij met hem) tegen hen: “O mensen, eenieder van jullie roept zijn Heer zachtjes aan, dus verheft jullie stemmen niet boven elkaar.”

Sheich Ibn Baaz