Koran lezen zonder begrip ervan

11615

Vraag:

Is het toegestaan om de Koran te lezen zonder dat je de betekenis ervan begrijpt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het is toegestaan voor een gelovige om de Koran te lezen zonder dat hij de betekenis ervan begrijpt. Het is echter wel aanbevolen om deze te begrijpen, zodat je de betekenis ervan zal kunnen overpeinzen.

Vervolgens kan de gelovige de betekenis opzoeken in de exegeseboeken, als hij voldoende kennis bezit om deze te begrijpen. Ook zou hij eventueel de boeken van de Arabische taal kunnen raadplegen. Hier valt veel profijt uit te halen.

Daarnaast kan hij de geleerden consulteren over datgene wat hij niet begrijpt. Kortom, hij moet de verzen van de Koran overpeinzen, omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is)een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neer gezonden, opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”

(Soerat Saad: 29)

De gelovige zal dus over de betekenissen moeten nadenken. Dit houdt in dat hij zich moet concentreren tijdens het lezen van de Koran. Hij moet de verzen overpeinzen, omdat hij hier profijt van zal hebben. Zelfs als hij niet de volledige betekenis begrijpt, zullen er zaken zijn die hij wel begrijpt. Laat de gelovige er dus voor zorgen dat hij zorgvuldig leest en de verzen overpeinst om deze te kunnen begrijpen. Dit is natuurlijk ook van toepassing op de vrouwen. De lezer zal dan profijt hebben van de Woorden van zijn of haar Heer, de betekenis ervan begrijpen en hiernaar kunnen handelen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Denken zij dan niet na over de Koran? Er zijn zelfs sloten op hun harten.”

(Soerat Mohammed: 24)

Allah spoort en moedigt ons aan om na te denken over Zijn Woorden. Het is voor de gelovigen – man of vrouw – voorgeschreven dat wanneer zij het Boek van Allah lezen, zij hierover nadenken. Men moet aandacht schenken aan wat hij leest. Hierdoor zal men baat hebben bij de Woorden van Allah, deze beter begrijpen en handelen naar de leerstellingen die onttrokken worden uit de verzen.

Exegeseboeken die geraadpleegd kunnen worden, zijn de Tafsierboeken van onder anderen de geleerden: Ibn Kathier, Ibn Djarier at-Tabarie, al-Baghawie en ash-Shawkaanie.

Ook de boeken van de Arabische taal kunnen geraadpleegd worden om de betekenissen te begrijpen, en de geleerden die bekend staan om hun kennis en deugdzaamheid.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz