Koran luisteren voor het slapen gaan

43217

Vraag:

Wat is het oordeel over het luisteren naar de Koran vóór het slapen gaan? Of dit nu middels cassette of andere geluidsdragers gebeurt, zodat je als moslim de dag kan eindigen met het gedenken van Allah.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om voor het slapen te luisteren naar de Koran, een lezing of al het andere dat toegestaan is. Het is overgeleverd in een authentieke overlevering dat tot de Adhkaar die men kan reciteren voor het slapen gaan enkele smeekbeden, verzen en hoofdstukken van de Koran behoren.

Al-Boekhaarie heeft gezegd: ‘Hoofdstuk: Het zoeken van toevlucht bij Allah en het reciteren van de Koran bij het slapengaan’.

Het is overgeleverd van cAa’ishah dat als de Profeet (vrede zij met hem) naar bed ging, hij in zijn handen blies, de Moecawwidhaat reciteerde en over zijn lichaam wreef.

(al-Boekhaarie)

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) stelde mij aan de Zakaat van de Ramadan te bewaken. Er kwam iemand en begon het voedsel te doorzoeken. Ik hield hem tegen en zei: “Ik zal je naar de Profeet (vrede zij met hem) brengen”… En hij zei: “Als je naar bed gaat, reciteer Aayat ul-Koersie en Allah zal je doorlopend beschermen en geen duivel zal tot de morgen bij je in de buurt komen.” De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hij sprak de waarheid, ook al is hij een leugenaar; dat was de duivel.”

(al-Boekhaarie)

Het luisteren naar de Koran voor en na het slapen, gedurende Ramadan en andere tijden, boezemt rust in het hart en helpt te ontspannen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.”

(Soerat ar-Racd: 28)

En Allah weet het best.

Islamqa.com