Koran op gezicht leggen hoort niet

6884

Vraag:

Ik ben een blinde man en elke nacht komen er Djinn bij mij thuis. Dit maakt mij erg bang. Op het moment dat ik de Moeshaf (Koran) op mijn gezicht leg, verdwijnen deze Djinn weer. Nou heb ik van sommige begrepen dat het plaatsen van de Moeshaf op mijn gezicht niet toegestaan is. Wat is uw advies aan mij?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voor het slapen gaan, dien je Allah veelvuldig te gedenken. Reciteer dan Aayat ul-Koersiy, Soerat al-Ikhlaas, Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas. Ook dien je de ochtend- en avondlofuitingen niet vergeten op te noemen. Eén van deze lofuitingen is:

“Bismillaah illadhie laa yadoeroe maca Ismihi Shay’oen fil-Ardhi wa laa fies-Samaa’, wa hoewas-Samiec ul-cAliem.”

Oftewel: “In deNaam van Allah met Wiens Naam niemand (door het loven hiervan) door iets op aarde of in de hemel geschaad kan worden. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

Wanneer jij dit verricht, zal jij – met de wil van Allah – gevrijwaard zijn van het kwaad van de Djinn en van anderen.

Het is daarnaast niet gewenst dat jij de Koran op de door jou beschreven wijze gebruikt. Dit is namelijk een ontering van de Koran en dit is juist wat de Shayatien zal behagen.

Wij vragen Allah om jou welzijn te schenken en ons allen te beschermen tegen de Shaytaan.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa (Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 7)