Koran reciteren tegen vergoeding

8804

Vraag:

In vele islamitische landen zien we dat er recitators worden ingehuurd om de Koran te reciteren. Is het toegestaan voor de recitator om een vergoeding te accepteren voor zijn recitatie. En zondigt degene die deze reciteur betaalt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het reciteren van de Koran is een daad van aanbidding waarmee een persoon dichterbij zijn Heer probeert te komen. Het uitgangspunt met betrekking tot dit soort daden, die alleen bedoeld zijn als aanbidding, is dat de moslim deze verricht hopende op de Beloning en het Welbehagen van Allah. En dus niet omdat hij opzoek is naar de beloning of waardering van iemand anders. De vrome voorgangers waren niet gewoon om mensen in te huren om de Koran te reciteren voor de doden, op bruiloften of op feestjes. Er is geen uitspraak bekend van één van de imams van de Islam dat zij deze zaken aanbevolen of toestonden.

Evenmin is het bekend dat één van hen een betaling accepteerde voor de recitatie van de Koran. Zij lazen de Koran in de hoop de Beloning van Allah te verkrijgen. De Profeet (vrede zij met hem) droeg degenen die de Koran lezen op om de Koran te lezen en Allah hiermee te smeken. En hij waarschuwde tegen het zoeken naar waardering hiervoor bij de mensen.

cImraan ibnoe Hoesayn passeerde eens een man die de Koran aan het reciteren was, waarna hij vroeg (om iets). cImraan ibnoe Hoesayn zei vervolgens: “Innaa lillaahi wa innaa ilayhi Raajicoen” (Waarlijk, van Allah zijn wij afkomstig en tot Hem keren wij terug), en zei vervolgens: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Wie de Koran leest, laat hem daarmee Allah vragen. Want er zullen mensen komen die de Koran lezen en daarmee de mensen vragen.”

(at-Tirmidhie)

Het is toegestaan om een vergoeding te accepteren voor het onderwijzen van de Koran, het verrichten van Roeqya middels Koranrecitatie en andere zaken waarbij men een ander een dienst bewijst. Er zijn authentieke overleveringen die erop duiden dat dit toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de overlevering van Aboe Sacied al-Khoedriy die als vergoeding een kudde schapen accepteerde voor het verrichten van Roeqya voor een man die gestoken was door een schorpioen. Hij reciteerde Soerat al-Faatihah voor hem als Roeqya.

En ook duidt de overlevering van Sahl hierop. De Profeet huwde een vrouw aan een man die in ruil daarvoor hetgeen hij van de Koran kende aan haar zou onderwijzen. Dus degene die een vergoeding vraagt en accepteert voor het reciteren of degene die een groep inhuurt om de Koran te reciteren, gaat in tegen de Soennah en de weg van de vrome voorgangers.

En Allah is de Bron van Kracht. Moge Allah de zegeningen en vrede over de Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen zenden.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa