Koran reciteren zonder lipbeweging

7178

Vraag:

Sommige mensen pakken een Moeshaf (de Koran) en kijken ernaar zonder hun lippen te bewegen. Valt dit wel onder het reciteren van de Koran, of is het noodzakelijk de woorden hoorbaar uit te spreken om de beloning voor het reciteren van de Koran te verkrijgen? Wordt een persoon beloond voor het kijken naar de Moeshaf?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets dat een persoon tegenhoudt om naar de Koran te kijken zonder het reciteren. Dit om de betekenis te overpeinzen en te begrijpen. Echter wordt het niet beschouwd als het reciteren van de Koran als hij dit doet. En hij verdient geen beloning voor het reciteren, behalve als hij (de woorden uit) de Koran uitspreekt. Ook al horen degenen rondom hem dit niet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Reciteer de Koran. Het zal namelijk op de Dag der Opstanding komen om voor zijn metgezellen te bemiddelen.”

(Moeslim)

Wat hij (vrede zij met hem) bedoelde met ‘zijn metgezellen’ zijn degenen die ernaar handelen, zoals in een andere overlevering is vermeld. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die één letter uit de Koran reciteert zal één Hasanah (goede daad) krijgen. En de Hasanaat zullen tienvoudig worden beloond.”

(at-Tirmidhie en ad-Daarimie)

Het kan niet tot het reciteren van de Koran gerekend worden, totdat men het daadwerkelijk uitspreekt.

En Allah is de bron van Kracht.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz

(Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah
li Samaahaat ish-Shaykh al-cAllaamah cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz;
boekdeel 8, blz. 363)