Koranverzen ophangen aan de muren

56208

Vraag:

Bij het bezoeken van moslims merk ik dat veel van hen verzen van de Koran of afbeeldingen aan de muur hebben met de Namen van Allah en Mohammed. Ik weet dat veel moslims denken dat het goed is om dit te doen, omdat het hen en hun huis ermee zal beschermen. Zelf denk ik dat dit een vorm van Shirk (ongeloof) of bijgeloof is. Wat is de regelgeving hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het ophangen van schilderijen en doeken met daarop Aayaat (verzen) uit de Koran in huizen, scholen, sociale clubs en in het bedrijfsleven, bevatten een aantal kanttekeningen en verboden zaken volgens de Islam. Zoals het volgende:

  1. In de meeste gevallen worden deze dingen aan de muur gehangen als decoratie en versiering. De verzen zijn dan geschreven in kalligrafie en kleurrijke brokaat. Dit is een onjuist gebruik van de Koran, aangezien deze is geopenbaard als Leiding voor de mensen en dus regelmatig gelezen moet worden. De Koran is niet geopenbaard voor het decoreren van de muren, maar om de mensheid te leiden.
  2. Sommige mensen hangen zulke dingen op voor de “zegening”, wat een vorm van Bidcah (innovatie) is. De zegeningen zoals beschreven in de Islam komen van het lezen of reciteren van de Koran en niet van het ophangen ervan, het plaatsen ervan op planken, het veranderen ervan in een kunstwerk en in driedimensionale beelden.
  3. Dit is in strijd met de handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem) en de recht geleide Kaliefen, die zoiets nooit deden. De beste manier is om hen te volgen en geen Bidcah in het leven te roepen. De geschiedenis leert ons dat in plaatsen als Andalusië en Turkije de decoratie van huizen en moskeeën met sierlijk houtsnijwerk van Aayaat slechts plaatsvonden in tijden waarin de moslims zwak en vernederd waren.
  4. Het ophangen van dergelijke afbeeldingen of schilderijen kan leiden tot Shirk, omdat sommige mensen denken dat dit amuletten zijn die hun huis en de inwoners ervan zullen beschermen tegen het kwaad en ziekte. Dit is Shirk en is Haraam, omdat Allah de Enige is die jou echte bescherming kan bieden. En één van de manieren waarop je Zijn Bescherming kunt verkrijgen, is door het oprecht reciteren van de Koran en de smeekbeden die ons onderwezen worden in de Koran en in de Soennah.
  5. Er is een risico dat de Koran in zulke gevallen gebruikt kan worden als middel om een bedrijf te promoten of om de verdiensten ervan te vergroten. De Koran moet beschermd worden tegen misbruik voor dergelijke doeleinden. Het is algemeen bekend dat de productie en verkoop van deze afbeeldingen en schilderijen veel buitensporigheden en geldverspilling met zich meebrengen.
  6. Veel van dit soort schilderijen zijn beschilderd met echt goud, wat ervoor zorgt dat het gebruik en het ophangen ervan nog meer Haraam wordt.
  7. Veel van dit soort afbeeldingen bevatten een soort onzorgvuldigheid, omdat de letters verdraaid zijn in complexe ontwerpen die niemand kunnen baten, omdat ze nauwelijks leesbaar zijn. De woorden zijn soms gevormd in de vorm van vogels of in de vorm van een man die zich prosterneert. En zo ook in verboden foto’s van levende wezens.
  8. Aayaat en Soewar van de Koran worden blootgesteld aan verkeerd gebruik en misbruik door dit soort praktijken. Wanneer iemand bijvoorbeeld verhuist, dan worden deze dingen opgestapeld met de rest van de inboedel en bezittingen. En andere voorwerpen worden er bovenop geplaatst. Dit gebeurt ook wanneer deze dingen van de muur worden gehaald, zodat de muren geverfd of schoongemaakt kunnen worden.
  9. Sommige moslims die de voorschriften van de Islam niet naleven, hangen deze schilderijen en afbeeldingen op zodat zij het gevoel hebben dat ze iets religieus doen. Dit doen zij om hun schuldgevoelens te verminderen, ondanks het feit dat deze handeling hen op geen enkele wijze baat.

Al met al moeten we de deuren van het kwaad sluiten en de leiders van de leiding van de vroegere eeuwen van de Islam volgen. De mensen over wie de Profeet (vrede zij met hem) getuigde dat zij de beste moslims waren in het geloof en in de praktijk. Als iemand zou zeggen: “We gaan het niet misbruiken, gebruiken als decoratie of ermee overdrijven. We willen de mensen er alleen aan herinneren tijdens onze ontmoetingen.” Dan zou onze reactie hierop zijn: “Als we kijken naar het echte leven, zien we dan dat dit werkelijk gebeurt? Gedenken de mensen Allah werkelijk? Lezen zij überhaupt deze verzen wanneer zij hun hoofden opheffen?

Wat er werkelijk gebeurt, is het tegenovergestelde: Mensen gaan tegen de woorden in die boven hun hoofden hangen, ze liegen nog steeds, roddelen, lachen elkaar uit en doen en zeggen slechte dingen. Zelfs als we zouden stellen dat er sommigen onder hen zijn die wel hun voordeel halen uit dit soort afbeeldingen, dan nog zijn het er heel weinig. En dit verandert niets aan de Islamitische regelgeving over deze kwestie. De moslims moeten terugkeren naar het Boek van Allah, het lezen, reciteren en in overeenstemming ernaar handelen.

We vragen Allah om de Koran voor ons te maken als een Lichtbron van Leiding en een middel om ons verdriet en angsten weg te nemen. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com