Koranverzen versturen via sms of e-mail

5422

Vraag:

Is het verboden om Koranverzen te versturen per e-mail of sms?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis met het versturen van Koranverzen via e-mail of sms. Het is eerder een daad waarvoor een persoon beloond zal worden, indien hij hiermee de mensen wil oproepen tot Allah en hen wil aanmoedigen om het Boek van Allah te overpeinzen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vermaan daarom met de Koran degenen die Mijn Waarschuwing vrezen.”

(Soerat Qaaf: 45)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com