Lang geen Koran lezen

9846

Vraag:

Wat is uw advies aan degenen die de Koran voor een maand, of zelfs vele malen langer, niet reciteren en geen excuus hebben voor dit gedrag? Je ziet sommigen van hen echter wel tijdschriften lezen en deze op de voet volgen, terwijl het hen geen enkel profijt brengt.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is aanbevolen voor de gelovige man en vrouw om het Boek van Allah regelmatig te reciteren met overpeinzing en begrip. Dit kan worden gedaan middels een exemplaar van de Koran of vanuit het hoofd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is)een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neer gezonden, opdat zij zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”

(Soerat Saad: 29)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die het Boek van Allah reciteren en het gebed onderhouden en van datgene wat Wij hen hebben voorzien uitgeven in het verborgene en het openlijke, hopende op een handel die geen verlies zal geven. Opdat Hij hun de volle Beloning moge geven. Hij is zeker Vergevensgezind, Waarderend.

(Soerat Faatir: 29-30)

De hiervoor bedoelde recitatie van de Koran omvat zowel het reciteren als het handelen ernaar. De recitatie wordt gedaan met overpeinzing en begrip ervan. Oprechtheid jegens Allah is een middel tot het voldoen aan en handelen naar de Koran. Ook brengt de recitatie grote beloningen met zich mee. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Reciteer de Koran, want op de Dag der Opstanding zal het als een bemiddelaar komen voor zijn metgezel.”

(Moeslim)

Ook heeft de Profeet gezegd: “De beste van jullie is degene die de Koran leert en het onderwijst.”

(al-Boekhaarie)

In een andere overlevering zegt de Profeet: “Degene die één letter reciteert van de Koran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen. En ik zeg niet dat “Alief Laam Miem een letter is, maar “Alief” is een letter, “Laam” is een letter en “Miem” is een letter.”

(at-Tirmidhie)

De Profeet zei tegen cAbdoellaah ibn cAmr ibn ul-cAas: “Rond de recitatie van de Koran in één maand af.” Hij zei: “Ik ben in staat om meer te doen dan dat.” Waarna hij (vrede zij met hem) zei: “Rond de recitatie dan eens in de zeven dagen af.”

(al-Boekhaarie)

De metgezellen waren daarom gewoon om de gehele Koran af te ronden in zeven dagen.

Ik adviseer daarom elke lezer van de Koran om deze veelvuldig te reciteren en deze te overpeinzen. Men dient hier ook oprecht in te zijn tegenover Allah. Dit met als doel het leren en profiteren van de Koran. Men zou de gehele Koran in een maand moeten reciteren. Als men echter in staat is om meer te reciteren, dan zou het in minder tijd afgerond moeten worden. Het is echter het best om het in niet minder dan drie dagen te doen, aangezien dit de minste tijd is die de Profeet heeft vermeld aan cAbdoellaah ibn cAmr ibn ul-cAas. Het reciteren in minder dan drie dagen leidt ertoe dat een persoon haastig wordt en de nodige aandacht en concentratie mist.

Sheikh cAbdoel-cAziez Ibn Baaz (Fataawaa al-Djaamicah lil-Mar’at il-Moeslimah, nr. 294)