Mag je de Koran liggend reciteren?

15626
Vraag:
Mag je de Koran reciteren, terwijl je in bed ligt?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Er is niets mis met het reciteren vanuit de Moeshaf (de Koran) terwijl men ligt. Al-Boekhaarie en Moeslim overleveren dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was op de schoot van zijn vrouw cAa’ishah te gaan liggen en vervolgens de Koran te reciteren.
Imam an-Nawawi zegt in zijn uitleg van Sahieh Moeslim: “Dit wijst erop dat het toegestaan is de Koran te reciteren terwijl men achterover leunt of ligt.”
(Sharh Sahieh Moeslim)
Sheikh Saalih al-Fawzaan heeft gezegd: “Er is niets mis met het reciteren van de Koran terwijl men ligt. Ongeacht of hij nu op een bed ligt of op de grond. Er is hier niets mis mee. Een persoon mag de Koran reciteren, ongeacht de positie waarin hij zich bevindt. Dus zowel staand, zittend als achterover leunend.”
Ongeacht of een persoon in staat van reinheid verkeert of niet, is het hem gegeven om de Koran uit het hoofd te reciteren. Als hij echter reciteert vanuit de Moeshaf, dan is dit alleen toegestaan voor degene die in staat van reinheid verkeert.” 1
(al-Moentaqa min Fataawa al-Fawzaan)
En Allah weet het het best.
islamqa.com
1. Hierover bestaat meningsverschil tussen de geleerden. De meest correcte uitspraak is dat het wel degelijk toegestaan is voor iemand die niet in staat van reinheid verkeert om de Koran te reciteren vanuit de Moeshaf. Wel verdient het de voorkeur om dit in staat van reinheid te doen.