Mag je het toilet betreden met de Koran op zak?

12378

Vraag:

Wat is het islamitische oordeel over het betreden van het toilet terwijl je de Koran op zak hebt? En zijn tapes en cd’s waarop Koranrecitaties zijn opgeslagen hiermee te vergelijken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Wat betreft het betreden van het toilet en andere onreine plaatsen terwijl men de Koran op zak heeft, hierover hebben de geleerden te kennen gegeven dat het verboden is. Dit omdat het indruist tegen de eerbaarheid van het Woord van Allah. Vreest men echter dat de Koran gestolen wordt of dat hij deze vergeet bij het verlaten van het toilet, dan treft hem geen blaam om hiermee het toilet te betreden. Dit uit vrees dat de Koran zoek raakt.

Wat betreft cd’s, tapes en andere geluidsdragers, deze zijn niet te vergelijken met de Koran. Tapes, cd’s en dvd’s bevatten namelijk geen geschreven tekst. Het enige wat hier gebeurt, is dat er zich bijvoorbeeld in een tape bepaalde frequenties (trillingen) bevinden. Wanneer deze afgespeeld wordt, leest de kop van het apparaat de frequenties van dit medium af. Daarom is er niets op tegen om met een tape, cd of dvd het toilet te betreden.

Liqaa’aat- ul-Baabil-Maftoeh blz: 439 Sheich Moehammed ibnoe Saalih al-cOethaymien