Praten bij het lezen van de Koran

8405

Vraag:

Is het toegestaan om met iemand anders te praten tijdens het lezen van de Koran?

Antwoord:

Wij menen dat hier niets op tegen is. Wij zijn niet op de hoogte dat het een probleem zou zijn wanneer een moslim spreekt tijdens het reciteren van de Koran. Natuurlijk is het beter dat hij de recitatie voortzet en niet spreekt, zodat hij met zijn hart kan overpeinzen en kan nadenken (over wat hij leest). Zolang het niet nodig is om te spreken, is dit beter. Als er een behoefte is om te spreken, dan is het met de Wil van Allah geen probleem om te spreken. Vervolgens kan je verder gaan met de recitatie, zoals bij het teruggroeten van een persoon die jou groet.

Zo is het ook wanneer de gebedsoproep afgaat. Dan stop je met de recitatie luister je naar de Adhaan en herhaal je wat de Moeaddhin zegt. Omdat een gelovige deze Soenan eigen moet maken en hier niet laks mee moet omgaan. Als hij de Adhaan hoort luistert hij ernaar en herhaalt wat de Moeaddhin zegt, vervolgens gaat hij weer verder met zijn recitatie. Dit is de beste gedraging.

Wanneer iemand jou groet, dan groet je hem terug. Of iemand niest en heeft ‘al-Hamdoelillaah’ gezegd, dan dien jij ‘Yarhamoekallaah’ te zeggen. Of iemand komt en vraagt om iets, dan geef je datgene wat hij nodig heeft. Op al deze gedragingen is niets tegen.

Gaat het om een onnodig gesprek, dan is het beter om dit achterwege te laten en bezig zijn met de recitatie, zodat je kan overpeinzen en nadenken. Dit is wat vereist is tijdens de recitatie van de Koran. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.”

(Soerat Saad: 29)

Het is bekend dat nutteloze gesprekken het hart bezighouden en dit verzwakt ook de overpeinzing. Het is daarom beter om dit te laten.

Islamqa.com