Streef naar het begrijpen van de Koran!

10524

Vraag:

Zal een persoon beloond worden als hij de Koran leest, zelfs als hij de betekenis ervan niet begrijpt?

Antwoord:

De Heilige Koran is gezegend zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neer gezonden, opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”

(Soerat Saad: 29)

Dus de mens is bevolen om te lezen. Of hij de betekenis ervan nu wel begrijpt of niet. De gelovige is ook opgedragen om ernaar te handelen en moet de Koran dus niet lezen zonder de betekenissen ervan te begrijpen.

Wanneer iemand bijvoorbeeld geneeskunde wil studeren en de geneeskundeboeken bestudeert, dan zal hij hier geen profijt van hebben tenzij hij de betekenissen ervan begrijpt en deze gedoceerd krijgt. Ook zal hij erop gebrand moeten zijn de betekenissen ervan te begrijpen, zodat hij deze kan toepassen.

De Koran is een genezing voor de harten en een vermaning voor de mensen. Hoe kan iemand denken dat hij het Boek van Allah kan lezen zonder dit te overpeinzen en de betekenissen ervan te begrijpen? Om deze reden memoriseerden de metgezellen slechts tien verzen per keer, en gingen zij niet naar de volgende verzen totdat zij kennis hadden van deze verzen en deze in praktijk brachten. Zo leerden zij tegelijk de Koran, de kennis en de daden.

Een persoon zal wel beloond worden voor het lezen van de Koran, ongeacht of hij de betekenis wel of niet begrijpt. Maar hij moet er wel naar streven de betekenissen ervan te begrijpen en deze te leren van geleerden die bekend staan om hun kennis. Als hij geen toegang heeft tot een geleerde die hem kan doceren, dan kan hij de betrouwbare exegeseboekenraadplegen zoals Tafsier Ibn Djarier at-Tabarie, Tafsier Ibn Kathier en andere exegeseboeken die gebaseerd zijn op de overleveringen van de metgezellen en vrome voorgangers.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Noer cAlaa ad-Darb, audiofragment 85, zijkant A)