Uitleg van Soerat Taahaa, vers 124

8976
Vraag:
Kunt u ons de uitleg geven van het volgende vers (interpretatie van de betekenis):
“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hem voortbrengen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.”
(Soerat Taahaa: 124)
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, diens familie en alle metgezellen.
Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
En indien er leiding van Mij tot jullie komt dan zal een ieder die Mijn leiding volgt, noch dwalen noch ongelukkig zijn.En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hem voortbrengen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.”
(Soerat Taa Haa: 123-124)
Deze verzen vertellen ons dat wanneer men de Koran naleeft en ernaar handelt, hij niet zal dwalen in het wereldse noch ongelukkig zal zijn in het Hiernamaals. Hij die zich echter afwendt van de Koran en het verzuimt om hier naar te leven, stelt zichzelf bloot aan twee bestraffingen.
Allereerst zal hij een benauwd leven kennen. Dit kan slaan op de bestraffing in het graf als op de ontberingen in het wereldse leven. De strekking van het vers is immers algemeen. Allah belooft hem een onaangenaam leven vol onheil en ontberingen. Dit, omdat hij de Leiding de rug heeft toegekeerd en is komen te vervallen in dwaling.
Vervolgens zal Allah hen op de Dag des Oordeels in een blinde toestand verzamelen. Zoals zij in het wereldse leven blind waren voor de Koran en hier niet naar omkeken, worden zij met gelijke munt uitbetaald en met blindheid geslagen op de Dag des Oordeels. Zo zegt Allah, de Verhevene, (interpretatie van de betekenis):
Hij zal zeggen: ,,Mijn Heer, waarom verzamelt U mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien? Hij (Allah) zal zeggen: ,,Zo is het. Onze tekenen zijn tot jou gekomen, maar jij vergat ze en zo wordt jij vandaag vergeten.
(Soerat Taa Haa: 124-125)
Deze straf die hem wordt gegeven in Hiernamaals is het gevolg van zijn blinde opstelling tegenover de Koran in het wereldse leven. Hij heeft er niet naar omgekeken, de bladzijden ervan niet omgeslagen en hier niet naar gehandeld. Vandaar dat Allah hem op de Dag des Oordeels in deze angstaanjagende toestand zal voortbrengen. Moge Allah ons hiertegen behoeden.
Ook hebben de volgende Woorden van Allah een soortgelijke strekking, Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen Wij een satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn. En voorwaar, zij zullen hen zeker afhouden van de weg en zij denken dat zij rechtgeleid zijn. Totdat, wanneer hij tot Ons komt, hij (tot zijn metgezel) zegt: ,,O wee, was de afstand tussen mij en jou maar als die tussen de zonsopgang en de zonsondergang, (jij bent) de slechtste metgezel. Maar het zal jullie op die Dag niet baten, wanneer jullie onrecht pleegden, dat jullie in de bestraffing bij elkaar zijn. Kan jij dan de dove doen horen, of de blinde (van hart) leiden, of hij die in duidelijke dwaling verkeert?”
(Soerat az-Zoekhroef: 36-40)
Allah belooft een ieder die zich van Zijn Boek afwendt en het nalaat om Zijn voorschriften na te komen een strenge bestraffing in zowel het wereldse als in het hiernamaals.
En Allah weet het best.
Sheich Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan