Versleten pagina’s van de Moeshaf verbranden

8214

Vraag:

Is het toegestaan om pagina’s van de Moes-haf (de Koran) te verbranden als men vreest dat er misbruik van kan worden gemaakt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, als de Moes-haf versleten raakt, men vreest dat er misbruik van gemaakt kan worden, het een staat bereikt waarop het niet meer gelezen kan worden en er geen profijt meer uit gehaald kan worden, dan is er niets mis mee om het te verbranden of te begraven in reine aarde. Beide manieren werden namelijk gebruikt door de metgezellen. Zij begroeven de Moes-hafs en verbrandden deze ook. Dit deden zij toen de mensen zich verenigden op één Moeshaf, namelijk de Moeshaf van cOethmaan, en zij alle andere Moeshafs verbrandden.

Als een Moeshaf een staat heeft bereikt waar geen voordeel meer uitgehaald kan worden omdat het versleten is, dan dient het ofwel in een reine plaats begraven te worden of verbrand te worden. Beide manieren werden gehanteerd door de metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 1, blz. 127)