Welke manier van Koran lezen heeft meer beloning?

16505

Vraag:

Is de beloning minder wanneer ik de Koran uit mijn telefoon of uit mijn hoofd lees, dan wanneer ik uit de Moeshaf lees?

Antwoord:

Het beste bij het reciteren van de Koran is dat men datgene doet waarbij zijn Khoeshoeʿ (d.w.z. concentratie of ootmoedigheid) het sterkst is. Wanneer zijn Khoeshoeʿ dus toeneemt door uit het hoofd te reciteren, dan verdient dit de voorkeur. Neemt zijn Khoeshoeʿ juist toe wanneer hij uit een Moeshaf of telefoon reciteert, dan is dit beter.

Imam an-Nawawie zegt: “Het reciteren van de Koran uit de Moeshaf is beter dan het reciteren uit het hoofd, zoals onze metgezellen (d.w.z. de Imams van de Shafiʿie wetschool) zeiden. Dit is tevens wat bekend is van de vrome voorgangers. Echter is deze mening niet onvoorwaardelijk. Indien men door het reciteren uit het hoofd de Koran beter zal overpeinzen, nadenken en focussen dan wanneer hij uit de Moeshaf reciteert, dan is dit beter. Is het zo dat er geen verschil is tussen beide, dan is het beter om uit de Moeshaf te lezen. Dit is waar de vrome voorgangers op doelen.”

(al-Adhkaar, blz. 90-91)

Er zijn overleveringen te vinden van de Profeet (vrede zij met hem) waarin gesproken wordt over de voortreffelijkheden van het kijken in de Moeshaf. Echter zijn deze overleveringen zwak en dienen daarom niet als bewijs.

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd: “Is er een verschil in beloning tussen het reciteren van de Koran uit de Moeshaf en het reciteren uit het hoofd? En wanneer ik de Koran uit de Moeshaf reciteer, is het dan voldoende om te lezen met beide ogen of is het bewegen van de lippen een vereiste? En is het bewegen van de lippen voldoende of moet dit te horen zijn?

Hij antwoordde: “Ik ben niet bekend met een bewijs dat onderscheid maakt tussen het reciteren uit de Moeshaf en het reciteren uit het hoofd. Wat voorgeschreven is, is dat men de Koran overpeinst en gefocust is, ongeacht of men nou uit de Moeshaf reciteert of uit het hoofd. Daarnaast wordt er pas gesproken van reciteren als dit gehoord wordt. Het is dus niet voldoende om je ogen te richten of deze voor de geest te halen zonder uit te spreken. De Soennah is dat de reciteur deze woorden uitspreekt en overpeinst, zoals de Meest Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”

(Soerat Saad: 29)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Denken zij niet na over de Koran? Of zijn er sloten om hun harten.”

(Soerat Moehammad: 24)

Als het reciteren uit het hoofd dus leidt tot meer Khoeshoeʿ en het overpeinzen van de Koran dan wanneer men uit de Moeshaf reciteert, dan is dit beter. Draagt het reciteren uit de Moeshaf juist meer bij aan zijn Khoeshoe’ en het overpeinzen van de Koran, dan is dit beter.

En Allah is de Schenker van succes.”

(Madjmoeʿ Fataawa Sheikh ibn Baaz, boekdeel 24, blz. 352)

Op basis hiervan wordt duidelijk dat als jij de Koran uit je telefoon reciteert met Khoeshoeʿ en deze overpeinst, dan is de beloning in shaa’ Allaah niet minder dan wanneer jij uit de Moeshaf zou lezen. Het draait dus allemaal om de aanwezigheid van het hart en waar jij het meeste voordeel aan hebt.

www.islamqa.com