Wetenschap versus uitspraak vrome voorgangers

5024

Vraag:

Als er een hedendaagse wetenschapper een vers uit de Koran wetenschappelijk weet te verklaren, dienen wij deze verklaring dan af te wijzen? De vrome voorgangers hebben namelijk al een uitleg gegeven aan dit vers die tegenstrijdig is met de verklaring van de hedendaagse wetenschappers.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer een wetenschapper een vers heeft weten te verklaren waarover de voorgangers niet hebben gesproken en niet tegenstrijdig is, dan is het toegestaan om deze verklaring aan te nemen. Een voorbeeld hiervan zijn vele verzen die betrekking hebben op het heelal die vandaag de dag zijn verklaard en (de verklaring ervan) in het verleden onbekend waren.

Als de verklaring van de hedendaagse wetenschappers echter tegenstrijdig is met datgene wat de vrome voorgangers hebben gezegd, zoals zaken die te maken hebben met al-Istiwaa’ (dat Allah Zich heeft verheven boven Zijn Troon) en zaken die te maken hebben met al-Istilaa’ (verovering), dan dient men deze verklaring af te wijzen en niet te accepteren.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 2, blz. 108)