Wie vrezen Allah daadwerkelijk?

7646

Vraag:

Wat is de betekenis van het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.

(Soerat Faatir: 28)

Antwoord:

De betekenis van dit nobele vers is dat alleen de geleerden complete angst voor Allah, de Verhevene, kennen. Maar om welke geleerden gaat het hier?

Dit vers spreekt over diegenen die kennis hebben over Allah, Zijn Shariecah en Zijn Verzen. En niet over degenen die technische of wetenschappelijke kennis bezitten. Het zijn slechts de geleerden van de Islam die het Boek van Allah kennen, en Hem vrezen en aanbidden op een wijze waarop alleen Hij het verdient om gevreesd en aanbeden te worden.

In tegenstelling tot de onwetende persoon die niets weet over Allah. Zo'n persoon vreest Hem niet. En hoe meer kennis iemand heeft over Allah, hoe meer hij Hem zal vrezen en hoe oprechter hij zal zijn in zijn toewijding aan Zijn religie.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, Dar us-Salaam, boekdeel 7, blz. 146)