Wie zijn ziel weerhoudt van het slechte

5307

Vraag:

Kunt u ons een uitleg geven van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die de Macht van zijn Heer vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten, waarlijk, het Paradijs is de verblijfplaats.”

(Soerat an-Naazicaat: 40-41)

Antwoord:

De betekenis van dit vers is heel duidelijk. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die de Macht van zijn Heer vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten. Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.” Daarvóór zegt Hij (interpretatie van de betekenis): “Wat betreft degene die overtrad en de voorkeur gaf aan het wereldse leven, waarlijk, de Hel is de verblijfplaats!”

(Soerat an-Naazicaat: 37-39)

Oftewel, diegene is bang voor zijn positie bij Allah en onthoudt zich daarom van het volgen van zijn begeerten. Hiermee wordt gedoeld op de verboden begeerten. Dit is degene die het Paradijs en een hoogstaande positie toekomt. De ziel kan om verschillende redenen neigen naar het plegen van ontucht, het drinken van alcohol, rente, het begaan van onrecht jegens anderen of naar andere zaken die Allah heeft verboden. Als een gelovige man of vrouw door Allah in staat wordt gesteld om deze begeerten te bestrijden en er geen gehoor aan te geven, dan is dit een aanleiding om het Paradijs te betreden. (Interpretatie van de betekenis:) “En wat betreft degene die de Macht van zijn Heer vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten.” Deze persoon vreest het terechtstaan voor zijn Heer en heeft zichzelf daarom weerhouden van de slechte begeerten. Hij ging dus tegen zijn ziel in en hield haar standvastig. Hij probeerde haar te beteugelen, zodat zij niet in verboden zaken zou vervallen zoals overspel, drinken van bedwelmende middelen, nuttigen van rente, roddelen, ongehoorzaam zijn aan de ouders, het verbreken van de familiebanden of het onrecht plegen tegen mensen wat betreft hun bezit, bloed of eer.

Dit is degene die zichzelf heeft weerhouden van de valse begeerten en haar standvastig hield uit angst voor Allah en zoekend naar Zijn Tevredenheid. Hem komt het Paradijs en een eervolle plek toe.

Sheikh Abd ul-cAziez bin Baaz

www.binbaz.org.sa