Zijn Korancompetities toegestaan?

6098

Vraag:

Wat is het oordeel over het houden van Korancompetities voor kinderen en het uitreiken van prijzen ervoor?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het houden van dergelijke competities is een goede zaak, als het doel is om de kinderen op een jonge leeftijd te stimuleren om het Boek van Allah te memoriseren. Er is niets mis mee om hen aan te moedigen door het geven van prijzen en geschenken. Je zult hiervoor een beloning ontvangen van Allah. Dit heeft te maken met het samenwerken in rechtschapenheid en vroomheid, zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…maar ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa (deugdzaamheid, rechtschapenheid en vroomheid).”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjjid Islamqa.com