|
16:58
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:26
Middel 6
07:22
Middel 5
13:43
Middel 2
16:58
Middel 4
19:50
Middel 3
21:38
Alle gebedstijden
Liegen tegen de overheid

Vraag:

Hier in één van de Westerse landen wordt er een maandelijkse uitkering gegeven aan eenieder die hier komt en wilt wonen. Tegen eenieder die het aanvraagt wordt gezegd: “Als je werk vindt, moet je het ons vertellen zodat wij je maandelijkse uitkering kunnen stoppen. Zo ontvang je alleen jouw salaris van je werk.” Van ons salaris wordt 30% belasting ingehouden. Is het toegestaan om de belastingen te ontwijken door niet te vertellen dat ik een baan heb gevonden? Op deze manier krijg ik een maandelijkse uitkering en een salaris. Ik ben hier omwille van mijn werk en studie. Ik ben niet van plan om hier voor altijd te wonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een moslim een niet-moslim land binnentreedt, dan dient hij te voldoen aan de voorwaarden die daar bepaald zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, kom de verbonden na.”

(Soerat al-Maa'idah: 1)

Het is niet toegestaan voor een moslim om hen te misleiden of te bedriegen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geef vertrouwen terug aan degene die jou vertrouwt. En bedrieg degene niet die jou bedriegt.”

(Aboe Daawoed. Authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De Profeet (vrede zij met hem) beschreef een kenmerk van een hypocriet als volgt: Wanneer hij een eed aflegt, komt hij deze niet na.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook stuurde de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen om te strijden tegen de afgodsaanbidders en adviseerde hen door te zeggen: “Wees niet verraderlijk.”

(Moeslim)

Dit is iets waarin de grootheid van de Islam wordt gedemonstreerd en de perfectie van de islamitische Wetgeving. Het is voor de moslims verboden om verraderlijk te zijn of om vijanden te bedriegen.

Dit land heeft jou toegestaan om daar te verblijven, onder voorbehoud van een aantal voorwaarden. Je bent dus genoodzaakt om deze na te komen.

Op basis hiervan is het voor jou niet toegestaan om een baan achter te houden, zodat je het betalen van belasting kunt vermijden en de maandelijkse uitkering kan ontvangen terwijl dit voor jou niet is toegestaan.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com