|
16:43
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:19
Middel 6
08:20
Middel 5
12:39
Middel 2
14:22
Middel 4
16:43
Middel 3
18:37
Alle gebedstijden
Maghrib en cIshaa’ samenvoegen

Vraag:

Ik heb een zoon van twaalf die vraagt of het voor hem toegestaan is het cIshaa'-gebed samen te voegen met Maghrib en het meteen erna te verrichten. Hij moet namelijk vroeg opstaan voor het Fadjr-gebed voordat de zon opkomt en daarna naar school gaan. Binnenkort zal de tijd voor Fadjr erg vroeg zijn en de tijd voor cIshaa' erg laat.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe is dat elk gebed verricht moet worden in de tijd die ervoor in de Islamitische Wetgeving is bepaald. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

Het samenvoegen van twee gebeden is niet toegestaan, behalve als hier een reden voor is. Zoals door het reizen, regen of moeilijkheid. Als de tijd voor het cIshaa'-gebed erg laat is en de tijd voor Fadjr erg vroeg, in zo'n mate dat het moeite oplevert om het cIshaa'-gebed op tijd te verrichten, dan is er in zo'n geval niets op tegen om het samen te voegen met het (eerdere) Maghrib-gebed.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd over een land waarin het verdwijnen van de rode na-gloed, die de tijd voor cIshaa' aangeeft, erg laat is en het moeilijk voor hen is om erop te wachten.

Hij antwoordde: “Als de rode na-gloed niet verdwijnt voordat de dageraad aanbreekt of het verdwijnt op het moment dat er niet genoeg tijd is om het cIshaa'-gebed te verrichten voor het aanbreken van de dageraad, dan komen zij (de residenten in die regio, red.) te vallen onder de regelgeving van degenen die geen tijd hebben voor cIshaa'. Ook werd voorgesteld dat zij de gebedstijden dienen te volgen in Mekkah, omdat dit de moeder der steden (Oem ul-Qoera) is.

Als de rode na-gloed ruimschoots vóór Fadjr verdwijnt en er genoeg tijd is om het cIshaa'-gebed te verrichten, dan dient men te wachten totdat het verdwijnt. Behalve als het wachten moeilijkheden met zich meebrengt. In dat geval is het toegestaan cIshaa' samen te voegen met het Magrib-gebed ten tijde van het vroegste gebed. Dit om ontberingen en moeilijkheden te voorkomen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

“En Hij heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie.”

(Soerat al-Hadj: 78)

In Sahieh Moeslim staat dat cAbdoellaah ibn cAbbaas vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) in Medina het Dhoehr en cAsr-gebed samenvoegde en ook het Maghrib en cIshaa'-gebed, terwijl er geen angst of regen was. Zij vroegen: “Wat wilde hij hiermee?” Hij antwoordde: “Hij (vrede zij met hem) beoogde hiermee dat het zijn gemeenschap niet moeilijk zou worden gemaakt.” Oftewel, dat zij geen moeilijkheden zouden hebben door het niet samenvoegen van gebeden. Moge Allah ons helpen om alles te doen wat goed en rechtschapen is.”

(Madjmoec ul-Fataawa ash-Sheikh Ibn ul-cOethaymien; boekdeel 12, blz. 206)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com