Eerst werken aan innerlijk of aan vrijwillige daden?

9071

Vraag:

Wat is belangrijker: werken aan gevoelens en gedachten waar Allah niet van houdt? Zoals vernietigende jaloezie, haat, arrogantie, pronken, het hoogachten van de eigen daden, hardvochtigheid, etc. die het kwaad dat in het hart schuilt vormen. Of dat men zich focust op vrijwillige uiterlijke daden zoals het gebed, vasten en andere daden van aanbidding. En ook het nakomen van beloften? Ook al zijn de eerdergenoemde zaken in het hart aanwezig.

Adviseer ons alstublieft. Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

“Sommige van de genoemde zaken zijn verplicht. Aan de verplichtingen dient voorrang gegeven te worden. Zo is in een Hadieth Qoedsie overgeleverd door de Boodschapper (vrede zij met hem) dat Allah heeft gezegd: “Mijn dienaar komt niet dichter tot Mij met iets dat geliefder is bij Mij dan de religieuze verplichtingen die Ik hem verplicht heb.” Daarna zegt Hij: “En mijn dienaar komt nog dichterbij Mij met vrijwillige daden, waardoor Ik van hem zal houden.”

(al-Boekhaarie)

Uiterlijke fysieke daden zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd, totdat zij worden vergezeld met geschikte daden van het hart. Dit omdat het hart als een koning is en het fysieke vermogen is als zijn troepen. Als de koning slecht is, dan zullen zijn troepen ook slecht zijn. Daarom heeft de Profeet (vrede zij met hem)gezegd: “En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (een vleesklomp), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Op dezelfde manier hebben de (verborgen) daden van het hart onvermijdelijk effect op de (zichtbare) fysieke daden. Daarom dient er voorrang te worden gegeven aan datgene dat meer verplicht is, ongeacht dit innerlijk of uiterlijk is.

Wellicht zijn zaken die innerlijk worden genoemd meer verplicht. Zoals het wegblijven van vernietigende jaloezie en arrogantie. Dit is essentiëler dan het verrichten van vrijwillig vasten. Ook kunnen daden die als uiterlijk of fysiek worden beschreven beter zijn. Zoals Qiyaamul-Layl (het nachtgebed) dat beter is dan het simpelweg opgeven van gedachten die kunnen opkomen zoals (niet vernietigende) jaloezie, etc. Innerlijke en uiterlijke daden ondersteunen elkaar. Het gebed weerhoudt van het verrichten van slechte daden en zorgt voor vrees voor Allah en kent andere belangrijke effecten. Het (gebed) is de beste goede daad en liefdadigheid. En Allah weet het het beste.”

(Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah in Madjmoeʿul-Fataawa; boekdeel 6, blz. 381)

Er is dus geen scheiding tussen het corrigeren van hetinnerlijke en het corrigeren van het uiterlijke of fysieke. De uiterlijke daden van aanbidding die een persoon verricht met zijn fysieke vermogen, heeft ongetwijfeld invloed op zijn innerlijk als hij dit verricht omwille van Allah.Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) bijvoorbeeld gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over iets dat het kwade van het hart zal wegnemen? Maandelijks drie dagen vasten.”

(an-Nasaa’ie; Sahieh geclassificeerd door Sheikhal-Albaanie)

Het kwade van hart verwijst naar rancune, haat en vernietigende jaloezie.

Eén van de belangrijkste remedies voor ziekten van het hart is om de teksten waarin waarschuwingen vermeld staan voor degene die deze ziekten in zijn hart laat door etteren, te bestuderen en te overpeinzen. Bijvoorbeeld zoals de tekst waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Niemand die ter grootte van een atoomdeel aan arrogantie in zijn hart heeft, zal het Paradijs betreden.”

(Moeslim)

En de overlevering waarin de Hel zal zeggen: “Mijn aandeel zijn de hoogmoedigen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En ook de overlevering: “Op de Dag der Opstanding zullen de hoogmoedigen als mieren in de vorm van mensen verzameld worden.”

(at-Tirmidhie; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “De ziektes van de generaties vóór jullie begonnen zich onder jullie te verspreiden: verwoestende jaloezie en haat. Dit zijn de scheerders. Ik bedoel niet dat zij haren wegscheren, maar zij scheren religieuze toewijding weg. Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie over iets vertellen dat als jullie het doen, jullie van elkaar zullen houden? Verspreid de (groet van de) Salaam onder elkaar.”

(at-Tirmidhie; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wie zulke waarschuwingen over de ziekten van het hart met oprecht inzicht overpeinst, zal er ongetwijfeld naar streven zijn hart hiervan te reinigen. En zal hiertegen hulp zoeken door het verrichten van uiterlijke fysieke daden, zijn Heer smeken om zijn hart te reinigen van haat, vernietigende jaloezie, wrok, e.d. Zo beschrijft Allah een smeekbede van de gelovigen (interpretatie van de betekenis):

“En plaats geen wrok in onze harten tegen degenen die geloven.”

(Soerat al-Hashr: 10)

En Allah weet het het beste.

Moge de Vrede en Zegeningen van Allah met onze Profeet Mohammed zijn.

Islamqa.com

Eerst werken aan innerlijk of aan vrijwillige daden?

9390

Vraag:

Wat is belangrijker: werken aan gevoelens en gedachten waar Allah niet van houdt? Zoals vernietigende jaloezie, haat, arrogantie, pronken, het hoogachten van de eigen daden, hardvochtigheid, etc. die het kwaad dat in het hart schuilt vormen. Of dat men zich focust op vrijwillige uiterlijke daden zoals het gebed, vasten en andere daden van aanbidding. En ook het nakomen van beloften? Ook al zijn de eerdergenoemde zaken in het hart aanwezig.

Adviseer ons alstublieft. Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

“Sommige van de genoemde zaken zijn verplicht. Aan de verplichtingen dient voorrang gegeven te worden. Zo is in een Hadieth Qoedsie overgeleverd door de Boodschapper (vrede zij met hem) dat Allah heeft gezegd: “Mijn dienaar komt niet dichter tot Mij met iets dat geliefder is bij Mij dan de religieuze verplichtingen die Ik hem verplicht heb.” Daarna zegt Hij: “En mijn dienaar komt nog dichterbij Mij met vrijwillige daden, waardoor Ik van hem zal houden.”

(al-Boekhaarie)

Uiterlijke fysieke daden zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd, totdat zij worden vergezeld met geschikte daden van het hart. Dit omdat het hart als een koning is en het fysieke vermogen is als zijn troepen. Als de koning slecht is, dan zullen zijn troepen ook slecht zijn. Daarom heeft de Profeet (vrede zij met hem)gezegd: “En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (een vleesklomp), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Op dezelfde manier hebben de (verborgen) daden van het hart onvermijdelijk effect op de (zichtbare) fysieke daden. Daarom dient er voorrang te worden gegeven aan datgene dat meer verplicht is, ongeacht dit innerlijk of uiterlijk is.

Wellicht zijn zaken die innerlijk worden genoemd meer verplicht. Zoals het wegblijven van vernietigende jaloezie en arrogantie. Dit is essentiëler dan het verrichten van vrijwillig vasten. Ook kunnen daden die als uiterlijk of fysiek worden beschreven beter zijn. Zoals Qiyaamul-Layl (het nachtgebed) dat beter is dan het simpelweg opgeven van gedachten die kunnen opkomen zoals (niet vernietigende) jaloezie, etc. Innerlijke en uiterlijke daden ondersteunen elkaar. Het gebed weerhoudt van het verrichten van slechte daden en zorgt voor vrees voor Allah en kent andere belangrijke effecten. Het (gebed) is de beste goede daad en liefdadigheid. En Allah weet het het beste.”

(Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah in Madjmoeʿul-Fataawa; boekdeel 6, blz. 381)

Er is dus geen scheiding tussen het corrigeren van hetinnerlijke en het corrigeren van het uiterlijke of fysieke. De uiterlijke daden van aanbidding die een persoon verricht met zijn fysieke vermogen, heeft ongetwijfeld invloed op zijn innerlijk als hij dit verricht omwille van Allah.Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) bijvoorbeeld gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over iets dat het kwade van het hart zal wegnemen? Maandelijks drie dagen vasten.”

(an-Nasaa’ie; Sahieh geclassificeerd door Sheikhal-Albaanie)

Het kwade van hart verwijst naar rancune, haat en vernietigende jaloezie.

Eén van de belangrijkste remedies voor ziekten van het hart is om de teksten waarin waarschuwingen vermeld staan voor degene die deze ziekten in zijn hart laat door etteren, te bestuderen en te overpeinzen. Bijvoorbeeld zoals de tekst waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Niemand die ter grootte van een atoomdeel aan arrogantie in zijn hart heeft, zal het Paradijs betreden.”

(Moeslim)

En de overlevering waarin de Hel zal zeggen: “Mijn aandeel zijn de hoogmoedigen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En ook de overlevering: “Op de Dag der Opstanding zullen de hoogmoedigen als mieren in de vorm van mensen verzameld worden.”

(at-Tirmidhie; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “De ziektes van de generaties vóór jullie begonnen zich onder jullie te verspreiden: verwoestende jaloezie en haat. Dit zijn de scheerders. Ik bedoel niet dat zij haren wegscheren, maar zij scheren religieuze toewijding weg. Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie over iets vertellen dat als jullie het doen, jullie van elkaar zullen houden? Verspreid de (groet van de) Salaam onder elkaar.”

(at-Tirmidhie; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wie zulke waarschuwingen over de ziekten van het hart met oprecht inzicht overpeinst, zal er ongetwijfeld naar streven zijn hart hiervan te reinigen. En zal hiertegen hulp zoeken door het verrichten van uiterlijke fysieke daden, zijn Heer smeken om zijn hart te reinigen van haat, vernietigende jaloezie, wrok, e.d. Zo beschrijft Allah een smeekbede van de gelovigen (interpretatie van de betekenis):

“En plaats geen wrok in onze harten tegen degenen die geloven.”

(Soerat al-Hashr: 10)

En Allah weet het het beste.

Moge de Vrede en Zegeningen van Allah met onze Profeet Mohammed zijn.

Islamqa.com