|
21:49
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:07
Middel 6
05:49
Middel 5
13:57
Middel 2
18:06
Middel 4
21:49
Middel 3
23:31
Alle gebedstijden
Na de Adhaan de moskee verlaten

Vraag:

Geldt de overlevering die spreekt over het verbod op het verlaten van de moskee na de Adhaan ook voor vrouwen als zij zich hier bevinden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We hebben deze vraag voorgelegd aan Sheikh Mohammad ibnoe Saalih al-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn), die als volgt antwoordde: “Dit geldt niet voor vrouwen, omdat vrouwen in de eerste plaats niet verplicht zijn gezamenlijk het gebed te verrichten.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com