Aanstellen van een Amierah

3735

Vraag:

Is het toegestaan voor zusters die zich inzetten voor de Dacwah om een Amierah (leidster) aan te stellen, zodat alles op een georganiseerde manier verloopt volgens het begrip van de vrome voorgangers? Voeg hieraan toe dat er geen leiders zijn in de gemeenschap die volgens dit begrip handelen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden, en vrede en zegeningen zij met de nobelste der Profeten en Boodschappers, onze Profeet Mohammed, en zijn familie en metgezellen.

Zij dienen een Amierah aan te stellen die hun zaken organiseert, zodat zij niet chaotisch te werk zullen gaan. Dit geldt voor elke groep mensen, of dit nu op reis, thuis of elders is. Wanneer zij iemand aanstellen als Amierah dienen zij haar te gehoorzamen, omdat het aanstellen van een Amier juist bedoeld is om hem te gehoorzamen.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien