Afspraken vergeten

7634

Vraag:

Ik ben een jonge moeder van twee kinderen. Ik heb gemerkt dat sinds ik kinderen heb, mijn geheugen slechter is geworden. Ik vergeet zoveel. Veel mensen vragen zaken van mij die ik toezeg met de intentie om het te doen, maar toch vergeet ik het. Ik weet dat dit een hedendaagse probleem is voor de meeste zusters. Een verpleegster vertelde mij dat dit normaal is als vrouwen kinderen beginnen te krijgen. Kan dit ook vanwege zonden komen? Ben ik zondig voor het niet houden aan mijn woord?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het kan zo zijn dat jouw vergeetachtigheid of zwakke geheugen de gevolgen zijn van een bevalling, zoals je dokter heeft aangegeven. Je hoeft je geen zorgen te maken dat deze vergeetachtigheid het gevolg is van een zonde, omdat zonden naar een bestraffing leiden die invloed heeft op het hart en het lichaam. Imam Ibn ul-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) heeft meer dan zestig bestraffingen van zonden in zijn boek ad-Daa’ wad-Dawaa’ opgesomd.

Als een persoon merkt dat hij zegeningen aan het verliezen is, dan moet hij zich haasten om terug te keren naar Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dit omdat Allah nooit een gunst zal veranderen waarmee Hij een volk heeft begunstigd, totdat zij het (d.w.z. de gunst) zelf veranderen. En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Anfaal: 53)

Als een persoon een belofte maakt en het daarna onbewust vergeet, dan rust er op hem geen zonde. Allah heeft deze gemeenschap vergeven voor dat wat zij vergeten, zoals er in het bewijs wordt aangegeven. Bijvoorbeeld in de laatste twee verzen van Soerat al-Baqarah (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken”

(Soerat al-Baqarah: 286)

En Allah heeft gezegd: “Ik heb dat gedaan.”

(Moeslim)

Ook zijn er middelen die kunnen helpen om jouw afspraken te onthouden, zoals een agenda (in boek- of digitale vorm) om je afspraken op dag en datum vast te leggen. Dit zijn middelen waarvan bewezen is dat het werkt. Hoeveel mensen vergeten hun afspraken, maar ze organiseren deze door gebruik te maken van deze geheugensteuntjes.

Andere middelen zijn een digitale (alarm)klok of een mobiele telefoon die je helpen herinneren aan het tijdstip van een afspraak en andere moderne middelen die beschikbaar zijn.

Ook zijn er audio geheugensteuntjes waarmee je je afspraken kan opnemen en die zullen middels spraakgeluid jou herinneren aan de afspraak.

Iedereen moet zoveel mogelijk aandacht besteden aan deze zaak, omdat het verbreken van beloftes één van de eigenschappen is van de hypocrieten. In een overlevering staat namelijk vermeld: “Er zijn vier eigenschappen. Wie deze heeft is een hypocriet, en wie over één van deze vier eigenschappen beschikt, heeft een karakter van een hypocriet, tenzij hij dit opgeeft: Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een belofte maakt, verbreekt hij deze. Wanneer hij een eed aflegt, komt hij deze niet na. En wanneer hij een geschil heeft, wijkt hij uit naar het gebruiken van slechte woorden.”

(Moeslim)

Het nakomen van afspraken is één van de eigenschappen van de mensen van het geloof. Degene die afspraken niet nakomt vanwege een soortgelijke reden als in de vraag, zou de reden aan de betrokken partij moeten uitleggen. Dit zodat diegene niet beledigd zal zijn.

We vragen Allah om ons en jou te beschermen tegen al het kwade. En Allah is de Bron van Kracht.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid