Beloning voor het beluisteren van een lezing

7607

Vraag:

Komt degene die naar een opgenomen lezing luistert dezelfde beloning toe als degene die deze lezing fysiek bijwoont?

Antwoord:

Er bestaat geen twijfel over het feit dat degene die zich wendt tot de zittingen van kennis de beloning toekomt van het afleggen van deze afstand en de beloning voor de genomen moeite voor het bereiken van de plaatsen van kennis. Degene die een weg inslaat, daarmee zoekende naar kennis, Allah zal zijn weg naar het Paradijs vergemakkelijken.

Het inslaan van deze weg geschiedt dus door je te wenden tot de plaatsen van kennis, ongeacht of dit moskeeën, instituten of religieuze onderwijsfaculteiten zijn. Het nemen van de moeite in het afleggen van deze afstand, het zitten bij de Shoeyoekh door rechtstreeks (kennis) van hen over te nemen en het volgen van hun voorbeeld brengt ongetwijfeld de nodige resultaten met zich mee, zowel in beloning als in wat men hiervan opsteekt. Degene die aanschouwt is namelijk niet als degene die slechts hoort.

Degene die kennis vergaart aan de hand van apparatuur, zoals opnameapparaten, het internet of andere toegestane en beschikbare middelen zal ongetwijfeld een hoop aan goede kennis toekomen en hier zijn voordeel mee doen, en dit is nog altijd beter dan helemaal niets. Echter is dit niet hetzelfde als het zich wenden tot de plaatsen van kennis (en het zitten) tegenover de Shoeyoekh. Desondanks komt deze persoon (die niet fysiek aanwezig is) wel de beloning toe van het vergaren van kennis en zal hem ongetwijfeld de nodige kennis toekomen, naargelang datgene wat Allah voor hem heeft voorgeschreven.

Mocht het zo zijn dat deze persoon niet in staat is om deze plaatsen van kennis te bereiken en dit ook de enige reden is waarom hij fysiek niet aanwezig is, dan hopen wij dat hem toch de beloning toekomt (als van degene die fysiek aanwezig is). Uiteraard komt de beloning van het vergaren van kennis, het zich inspannen en het in acht nemen van de middelen voor het vergaren van kennis hem wel toe.

Sheikh ʿAbdoel-Kariem al-Khoedayr